Items where Subject is "Ustavno & Administrativno pravo"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 59.

Xhemaili, Latif and Rama, Sabit (2012) E drejta e autorit. Justicia (4). pp. 226-239.

Sadiku, Isuf (2015) Legjislacioni lidhur me monitorimin dhe inspektimin e institucioneve penitenciare në Republikën e Kosovës. Opinio Juris (1). pp. 97-108.

Gashi, Ramadan (2015) Të qenit i barabartë para ligjit dhe garancitë që ofron gjyqësori. Opinio Juris (1). pp. 127-160.

Bajram,, Arsim (2011) Sistemi Kushtetues i Republikës së Kosovës. In: Sistemi Kushtetues i Republikës së Kosovës. UNSPECIFIED.

Sahiti, Jahë (2012) Imuniteti parlamentar. In: Imuniteti parlamentar. Libri shkollor, Prishtinë.

Morina, Visar (2013) Gjyqësia Kushtetuese ( Shqyrtime teorike dhe krahasimore ). In: Gjyqësia Kushtetuese ( Shqyrtime teorike dhe krahasimore ). UNSPECIFIED.

Hasani, Enver and Ivan, Čukalović (2013) Komentar-Kushtetuta e Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Hasani, Enver and Čukalović, Ivan (2013) Komentar Kushtetuta e Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Baraliu, Mazllum and Stavileci, Esat (2014) Komentari i Ligjit për Procedurën Administrative. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta administrative- pjesa e parë. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta administrative-pjesa e dytë. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta administrative-pjesa shtetërore. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta ekonomike-administrative- Ligjet e aplikueshme në Kosovë. UNSPECIFIED.

Mushkolaj, Gjyljeta and Morina, Visar and Lamoen, Johan van (2014) Komentari Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Mushkolaj, Gjyljeta and Morina, Visar and Lameon, Johan (2014) Komentar –LGJK Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Bajrami, Arsim and Hasani, Enver and Kuçi, Hajredin and Islami, Iliriana and Gashi, Haxhi and Morina, Iset and Puka, Avni and Hajdari, Azem and Batalli, Mirlinda and Istrefi, Remzije (2019) Hyrje në sistemin ligjor në Kosovë. Akademia e Drejtësisë e Kosovës, Prishtinë.

Bajrami, Arsim and Shala, Xhavit and Hasani, Fejzullah and Mushkolaj, Gjyljeta and Vokshi, Adem and Sejdiu, Suzana and Bexheti, Meleqe and Batalli, Mirlinda and Pepaj, Islam (2015) Doracak për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës. [Teaching Material]

Mustafa, Emine and Morina, Sevdije and Idrizi, Nehat and Isufaj, Blerim and Hamiti, Armend and Ujakni, Emrush (2016) Rendi juridik kombëtar dhe ndërkombëtar. [Teaching Material]

Sylejmani, Shukri and Peci, Enver and Tutuli, Mahir (2017) E drejta civile, administrative dhe ekonomike. [Teaching Material]

Shala, Hasan and Delushe, Halimi (2019) Udhëzuesi për Procedurën Administrative. [Teaching Material]

Llulluni, Gëzim and Hyseni, Ramë and Zogaj, Albert and Pasuli, Kujtim and Lazic, Nenad and Avdiu, Gani and Kelmendi, Isa and Ademaj, Qerim and Haxhaj, Rafet and Shala, Hasan and Rexhepi, Fejzullah and Shala, Isa and Tutuli, Mahir and Kuqi, Ramiz and Namani, Ragip (2019) Praktika e Gjykatës së Apelit e Fokusuar në çështjet e kthyera në rishqyrtim. [Teaching Material]

Shala, Hasan and Halimi, Delushe (2020) Udhëzuesi për procedurën e konfliktit administrativ. [Teaching Material]

Shala, Hasan (2022) Konflikti administrativ, objekti dhe procedura e konfliktit administrativ. [Teaching Material]

Halimi, Delushe and Shala, Hasan (2022) Konflikti administrativ, objekti dhe procedura e konfliktit administrativ-. [Teaching Material]

Shala, Hasan (2022) Roli dhe zbatimi i Ligjit për azilin si dhe raporti i tij me Konventën ndërkombëtare për azilin. [Teaching Material]

Bardiqi, Ramush (2022) Zbatimi i ligjit për skemat pensionale të financuar nga shteti. [Teaching Material]

Halimi, Delushe and Bardiqi, Ramush (2022) Zbatimi i ligjit për skemat pensionale të financuar nga shteti. [Teaching Material]

Halimi, Delushe (2022) E drejta e Azilit dhe Legjislacioni në Fuqi. [Teaching Material]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Kundër aktvendimit me të cilin gjyqtari për konfirmim ka konfirmuar aktakuzën, i akuzuari ka të drejtë ankese. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim juridik – E drejta në ankesë. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KIOS/15, Parashtrues Haki Hajdari. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI29/15, Parashtrues Bardhyl Kameri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. K1121/14, Parashtrues Valdet Nikçi dhe të tjerët. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI79/ 15 Parashtrues Loresa Fetahu. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI38/15, Parashtrues Kolë Puka. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI53/15, Parashtrues Heset Neziri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI61/15, Parashtrues Islam Krasniqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Vendim për refuzim të kërkesës ne Rastin nr. KI28/15 Parashtrues Naser Dragusha dhe 4 punëtore te tjerë te Korporatës Energjetike te Kosovës. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI56/ 15 Parashtrues Qamil Haxhibeqiri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri Rastin nr. KI78/15 Parashtrues Fatime Tosuni. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr, KI37/15 Parashtrues Rrahim Zeka. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Rasti nr. Ko130/15 kërkesa e Presidentes së Republikës së Kosovës, shkëlqesisë së saj, zonjës Atifete Jahjaga “kërkesë për interpretimin e përputhshmërisë së parimeve të përgjithshme/elementeve kryesore të asociacionit/bashkësisë së komunave me shumicë serbe me frymën e kushtetutës, nenin 3 (1), kapitullin ii si dhe kapitullin iii të kushtetutës së republikës së Kosovës” parashtresë amicus curiae për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Parashtresë Amicus Curiae në lidhje me Kërkesën KO 130/15 referuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës nga Presidentja e Republikës së Kosovës. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI25/15 Parashtrues Faik Azemi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI77/15 Parashtrues Naser Foniqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI99/15 Parashtrues Axhi Thaçi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI21/15 Parashtrues Halim Ibrahimi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Vendim per mase te perkohshme ne Rastin nr. KI132/15 Parashtrues Manastiri i Deçanit. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. Kl34/15 Parashtrues Avdullah Kurti. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin Nr. KI83/15 Parashtrues Shefqet Mehmetukaj. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI131/14 Parashtrues Agron Alaj. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI173/14 Parashtrues Staja Savic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin Nr. KI177/14 Parashtrues Miodrag Jankovic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI69/15 Parashtrues Enver Krasniqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktgjykim ne Rastin nr. K0130/15 Parashtrues Presidentja e Republikes se Kosoves. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Mendim mospajtues i gjyqtarit Bekim Sejdiu ne rastin K0130/15. [Court Decision]

Gjykata Kushtetuese (2015) Aktgjykim ne Rastin nr. K0130/15, Parashtrues Presidentja e Republikës së Kosovës. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2016) Mendim Juridik - Afati për ankesë kundër aktvendimit të organit shpronësues. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2004) Gjykata Supreme e Kosovës - Buletini i praktikës gjyqësore 2004-2005. [Newsletter]

This list was generated on Tue Apr 23 21:57:37 2024 CEST.