E drejta e autorit

Xhemaili, Latif and Rama, Sabit (2012) E drejta e autorit. Justicia (4). pp. 226-239.

[img]
Preview
PDF
E drejta e autorit_shqip, nr.17.pdf

Download (168kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
E drejta e autorit_serbisht, nr.17..pdf

Download (194kB) | Preview

Abstract or summary

Qëllimi i këtij shkrimi është ofrimi i një kontributi modest në shpjegimin e Veprës së Autorit si krijim i intelektit të personit fizik e në raste të caktuara edhe atij juridik, të Drejtën e lindur në bazë të këtij krijimi (E Drejta e Autorit), mbrojtjen e kësaj të drejte, me theks të veçantë në mbrojtjen e të drejtës autoriale në veprat audio vizuale, në mënyrë që opinionit e veçanërisht komunitetit të mediave tu vihen në disponim të dhëna sado qofshin ato modeste lidhur me këtë institut juridik.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Xhemaili, LatifUNSPECIFIED
Rama, SabitUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: E drejta e autorit
Translated title or reference: Autorsko pravo
Translated abstract or summary: Svrha ovog rada je pružanje skromnog doprinosa za objašnjavanje Autorskog Dela kao stvaranje intelektnog uma pojedinca u određenim slučajevima a zakonska kontrola je inherentna odmah ispod ove kreacije (Autorska Pravo),zaštita ovog prava, sa posebnim naglaskom na zaštitu autorskih prava i audio- vizuelnih dela, tako da mišljenje zajednice, posebno medijima pruaju skromni podaci u vezi ove pravne institucije.
Keywords: E Drejta e Autorit = Copyright Law
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Civil Law
Date: 2012
Journal or publication title: Justicia
Number: 4
Page Range: pp. 226-239
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 18 May 2016 12:03
Last Modified: 18 May 2016 12:03
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/687

Actions (login required)

View Item View Item