E drejta administrative-pjesa e dytë

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta administrative-pjesa e dytë. GIZ, Prishtinë.

[img]
Preview
PDF
ADMINISTRATIVE_pjesa e dytë.pdf

Download (11MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
140414_E DREJTA ADMINISTRATIVE_pjesa e dytë-shqip.pdf

Download (4MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
ADMINISTRATIVNIH OBLASTI DELOVANJA-Knjiga II.pdf

Download (12MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
ADMINISTRATIVE_pjesa e dytë.pdf

Download (11MB) | Preview

Abstract or summary

Komentari ofron sqarime dhe shtjellime të neneve të ligjit si dhe jep udhëzime për zbatimin e drejtë dhe adekuat të tij, sipas teorisë dhe praktikës vendore dhe ndërkombëtar, duke mos lënë anash edhe të arriturat juridike në këtë drejtim. Gjithashtu, ky komentar do të ndihmojë profesionistët e fushës juridike në institucionet e Kosovës, që nga Ministria, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetin juridik si dhe të gjithë bashkëpunëtorët profesionalë në kryerjen e detyrave të tyre gjatë zbatimit dhe kuptimit të drejtë të këtij ligji. Kjo do t’i kontribojë krijimit të sigurisë juridike, mbrojtjes së interesave të palëve në procedurë si dhe ngritjen e besueshmërisë së qytetarëve në institucionin e Drejtësisë.

Item Type: Book or Thesis
Corporate Authors: GIZ
Title or reference: E drejta administrative-pjesa e dytë
Translated title or reference: Administrative-volume II
Keywords: E drejta Administrative = Administrative Law
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Date: March 2014
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: GIZ
Date Deposited: 03 Sep 2015 09:22
Last Modified: 03 Sep 2015 09:59
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/515

Actions (login required)

View Item View Item