Parashtresë Amicus Curiae në lidhje me Kërkesën KO 130/15 referuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës nga Presidentja e Republikës së Kosovës

Constitutional Court of Kosovo (2015) Parashtresë Amicus Curiae në lidhje me Kërkesën KO 130/15 referuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës nga Presidentja e Republikës së Kosovës. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/amicus_curia...
Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Parashtresë Amicus Curiae në lidhje me Kërkesën KO 130/15 referuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës nga Presidentja e Republikës së Kosovës
Translated title or reference: Amicus Curiae Brief in relation to Referral KO 130/ 15 reftmd 10The Constitutional Court of the Republic of Kosovo by The President of the Republic of Kosovo
Keywords: Gjykata Kushtetuese = Constitutional Court
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Ustavno & Administrativno pravo > LA10_Other topics
Date: 1 December 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/amicus_curia...
Date Deposited: 19 Jan 2016 12:11
Last Modified: 15 Feb 2016 12:56
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/584

Actions (login required)

View Item View Item