E drejta administrative- pjesa e parë

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta administrative- pjesa e parë. GIZ, Prishtinë.

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
PDF
140414_E DREJTA ADMINISTRATIVE_pjesa e parë-shqip.pdf

Download (6MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
ADMINISTRATIVNIH OBLASTI DELOVANJA-Knjiga I.pdf

Download (12MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
ADMINISTRATIVE_pjesa e parë.pdf

Download (15MB) | Preview

Abstract or summary

Komentari ofron sqarime dhe shtjellime të neneve të ligjit si dhe jep udhëzime për zbatimin e drejtë dhe adekuat të tij, sipas teorisë dhe praktikës vendore dhe ndërkombëtar, duke mos lënë anash edhe të arriturat juridike në këtë drejtim. Gjithashtu, ky komentar do të ndihmojë profesionistët e fushës juridike në institucionet e Kosovës, që nga Ministria, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetin juridik si dhe të gjithë bashkëpunëtorët profesionalë në kryerjen e detyrave të tyre gjatë zbatimit dhe kuptimit të drejtë të këtij ligji. Kjo do t’i kontribojë krijimit të sigurisë juridike, mbrojtjes së interesave të palëve në procedurë si dhe ngritjen e besueshmërisë së qytetarëve në institucionin e Drejtësisë.

Item Type: Book or Thesis
Corporate Authors: GIZ
Title or reference: E drejta administrative- pjesa e parë
Translated title or reference: Administrative law-the first
Translated abstract or summary:
Keywords: E drejta Administrative = Administrative Law
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Date: March 2014
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: GIZ
Date Deposited: 02 Sep 2015 13:08
Last Modified: 03 Sep 2015 10:24
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/512

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item