Komentar –LGJK Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës

Mushkolaj, Gjyljeta and Morina, Visar and Lameon, Johan (2014) Komentar –LGJK Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

[img]
Preview
PDF
141125_Komentari_Ligji_GJykaten_Kushtetuse_shqip.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
141125_Commentary LCC _english.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract or summary

Komentari ofron shpjegime dhe sqarime të neneve të Kushtetutës dhe jep udhëzime për zbatim të saktë dhe të duhur, sipas teorisë dhe praktikës lokale e ndërkombëtare, pa lënë anash arritjet juridike në këtë fushë. Prandaj ky komentar do t’i ndihmojë profesionistët juridikë në institucionet e Kosovës, në ministritë, gjykatat, prokuroritë e në fakultetet juridike, si dhe të gjithë bashkëpunëtorët profesionalë që të kuptojnë dhe të zbatojnë ligjin në mënyrë të duhur për kryerjen e detyrave të tyre.

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Mushkolaj, GjyljetaUNSPECIFIED
Morina, VisarUNSPECIFIED
Lameon, JohanUNSPECIFIED
Corporate Authors: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Title or reference: Komentar –LGJK Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës
Translated title or reference: Commentary- LCC Law on the Constitutional Court of the Republic of Kosovo
Translated abstract or summary: Commentary provides explanations and clarifications of articles of the Constitution and provides guidance for its correct and adequate implementation, according to domestic and international theory and practice, not leaving aside the legal achievements in this regard. Thus, this commentary will help legal professionals in the institutions of Kosovo, from the Ministries, Courts, Prosecutors, Law Faculties, as well as all professional associates to correctly understand and implement the law in the performance of their duties.
Keywords: Kushtetutat = Constitutions
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Human Rights
Date: July 2014
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: GIZ
Date Deposited: 03 Dec 2015 08:02
Last Modified: 03 Dec 2015 08:02
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/560

Actions (login required)

View Item View Item