Udhëzuesi për Procedurën Administrative

Shala, Hasan and Delushe, Halimi (2019) Udhëzuesi për Procedurën Administrative. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Udhezuesi per Proceduren Administrative me balline faqja e pare dhe e fundit.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract or summary

Ky udhëzues qëllim kryesor e ka të lehtësojë punën e organeve të administratës ku në procedurë administrative vendosin për të drejtat dhe detyrimet e palëve, po ashtu edhe të palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në procedurë, por i njëjti mund të jetë i nevojshëm edhe për shërbimet e tjera juridike si dhe për aftësimin profesional të zyrtarëve të administratës publike të cilët aktualisht janë të punësuar dhe pritet të punësohen në vazhdimësi në organet administrative. Gjithashtu ky udhëzues mund të kontribuojë organeve të administratës shtetërore në lehtësimin e zbatimin e rregullave-dispozitave të Ligjit të Procedurës Administrative, si atyre që në praktikën e tyre hasin në vështirësi gjatë punës së tyre në rastin kur vendosin për një të drejtë apo detyrim të palës në procedurë administrative, e në veçanti për palët të drejtat dhe detyrimet e të cilëve vendoset në procesin administrativ.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Shala, HasanUNSPECIFIED
Delushe, HalimiUNSPECIFIED
Corporate Authors: Academy of Justce
Title or reference: Udhëzuesi për Procedurën Administrative
Translated title or reference: Administrative Procedure Guide
Keywords: E drejta Administrative = Administrative Law, Procedura Administrative = Administrative Procedure, Doracakët & Manualët = Handbooks & Manuals
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Ustavno & Administrativno pravo > LA10_Other topics
Human Rights
Date: 2019
Date Deposited: 21 Oct 2019 08:58
Last Modified: 21 Oct 2019 08:58
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/785

Actions (login required)

View Item View Item