Komentari i Ligjit për Procedurën Administrative

Baraliu, Mazllum and Stavileci, Esat (2014) Komentari i Ligjit për Procedurën Administrative. GIZ, Prishtinë.

[img]
Preview
PDF
Komentari_Ligji_Proceduren_administrative.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract or summary

Komentari i Ligjit për Procedurën Administrative ofron sqarime dhe shtjellime të neneve të ligjit si dhe jep udhëzime për zbatimin e drejtë dhe adekuat të tij, sipas teorisë dhe praktikës vendore dhe dërkombëtare, duke mos lënë anash edhe të arriturat juridike në këtë drejtim. Gjithashtu, ky komentar do të ndihmojë profesionistët e fushës juridike në institucionet e Kosovës, që nga Ministria, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetin Juridik si dhe të gjithë bashkëpunëtorët profesionalë në kryerjen e detyrave të tyre gjatë zbatimit dhe kuptimit të drejtë të këtij Kodi. Kjo do t’i kontribuojë krijimit të sigurisë juridike, mbrojtjes së interesave të palëve në procedurë si dhe ngritjen e besueshmërisë së qytetarëve në institucionet e Drejtësisë.

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Baraliu, MazllumUNSPECIFIED
Stavileci, EsatUNSPECIFIED
Title or reference: Komentari i Ligjit për Procedurën Administrative
Translated title or reference: Commentary on the Law on Administrative Procedure
Keywords: Procedura Administrative = Administrative Procedure
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP4_Procedure Rules
Date: 2014
Volume: 1
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: GIZ
Date Deposited: 30 Jul 2015 07:03
Last Modified: 23 Oct 2020 08:33
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/480

Actions (login required)

View Item View Item