Komentari Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës

Mushkolaj, Gjyljeta and Morina, Visar and Lamoen, Johan van (2014) Komentari Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

[img]
Preview
PDF
141125_Komentari_Ligji_GJykaten_Kushtetuse_shqip.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract or summary

Komentari ofron shpjegime dhe sqarime të neneve të Kushtetutës dhe jep udhëzime për zbatim të saktë dhe të duhur, sipas teorisë dhe praktikës lokale e ndërkombëtare, pa lënë anash arritjet juridike në këtë fushë. Prandaj ky komentar do t’i ndihmojë profesionistët juridikë në institucionet e Kosovës, në ministritë, gjykatat, prokuroritë e në fakultetet juridike, si dhe të gjithë bashkëpunëtorët profesionalë që të kuptojnë dhe të zbatojnë ligjin në mënyrë të duhur për kryerjen e detyrave të tyre. Kjo më tutje do të kontribuojë në krijimin e sigurisë juridike, në mbrojtjen e interesit të palëve në procedurë dhe në rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e drejtësisë.Duke qenë i pari i këtij lloji, presim që komentari të bëhet një mjet i çmueshëm për komunitetin e profesionistëve juridikë dhe një kontribut i çmuar për drejtësinë në Kosovë.

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Mushkolaj, GjyljetaUNSPECIFIED
Morina, VisarUNSPECIFIED
Lamoen, Johan vanUNSPECIFIED
Title or reference: Komentari Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës
Translated title or reference: Commentary on Law on the Constitutional Court of the Republic of Kosovo
Keywords: Gjykata Kushtetuese = Constitutional Court
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Courts & Procedure
Date: July 2014
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: GIZ
Date Deposited: 03 Dec 2015 08:05
Last Modified: 03 Dec 2015 08:05
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/483

Actions (login required)

View Item View Item