Roli dhe zbatimi i Ligjit për azilin si dhe raporti i tij me Konventën ndërkombëtare për azilin

Shala, Hasan (2022) Roli dhe zbatimi i Ligjit për azilin si dhe raporti i tij me Konventën ndërkombëtare për azilin. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
ROLI DHE ZBATIMI I LIGJIT PËR AZILIN .pdf

Download (331kB) | Preview

Abstract or summary

Me Ligjin nr.L06/L-026 për Azil rregullohen kushtet dhe procedurat për njohjen e statusit të refugjatit, mbrojtjes plotësuese, mbrojtjes së përkohshme, statusin, të drejtat dhe detyrimet e azil kërkuesve, persona me status refugjati, si dhe personave tjerë të cilëve i është lejuar mbrojtja plotësuese dhe mbrojtja e përkohshme. Nocioni i refugjatit është përcaktuar sipas konventës së vitit 1951 dhe protokollit të vitit 1967 në lidhje me statusin e refugjatëve. Gjersa, Ligji për Azilin, nr.06/L-026, statusin e refugjatit e përcakton si person i cili për shkak të frikës së mirë të bazuar për të qenë i persekutuar për arsye të racës, religjionit, kombësisë, mendimit politik apo përkatësisë së grupit të caktuar shoqëror është jashtë vendit të shtetësisë dhe nuk ka mundësi apo për shkak të frikës së tillë nuk ka dëshirë të përfitoj mbrojtjen e atij vendi. Apo personin pa shtetësi i cili duke qenë jashtë vendit të banimit të mëparshëm të rregullt, për arsyet e njëjta siç përmendet më lartë nuk ka mundësi apo për shkak të frikës së tillë nuk ka dëshirë të kthehet në atë vend.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Shala, HasanUNSPECIFIED
Corporate Authors: Academy of Justice
Title or reference: Roli dhe zbatimi i Ligjit për azilin si dhe raporti i tij me Konventën ndërkombëtare për azilin
Translated title or reference: Roli dhe zbatimi i Ligjit për azilin si dhe raporti i tij me Konventën ndërkombëtare për azilin
Keywords: E drejta Administrative = Administrative Law
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Date: 4 May 2022
Date Deposited: 09 Feb 2023 14:49
Last Modified: 09 Feb 2023 14:49
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/808

Actions (login required)

View Item View Item