Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI69/15 Parashtrues Enver Krasniqi

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI69/15 Parashtrues Enver Krasniqi. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjkk_ki_64_1...
Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI69/15 Parashtrues Enver Krasniqi
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case No. KI69/15 Applicant Enver Krasniqi
Keywords: Gjykim i Drejtë = Fair Trial, E Drejta në Gjykim të Drejt = Right to a Fair Trial
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Human Rights
Date: 21 December 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjkk_ki_64_1...
Date Deposited: 19 Jan 2016 14:18
Last Modified: 15 Feb 2016 12:51
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/590

Actions (login required)

View Item View Item