Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI173/14 Parashtrues Staja Savic

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI173/14 Parashtrues Staja Savic. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_173_1...
Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI173/14 Parashtrues Staja Savic
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility in Case no. KI173/14 Applicant Staja Savic
Keywords: Të Drejtat Pronësore = Property Rights, Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Civil Law
Civil Law > LC4_Property Law
Human Rights
Date: 21 December 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_173_1...
Date Deposited: 19 Jan 2016 13:13
Last Modified: 15 Feb 2016 12:49
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/588

Actions (login required)

View Item View Item