Konflikti administrativ, objekti dhe procedura e konfliktit administrativ

Shala, Hasan (2022) Konflikti administrativ, objekti dhe procedura e konfliktit administrativ. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Konflikti administrativ.pdf

Download (408kB) | Preview

Abstract or summary

Konflikti administrativ lind si rrjedhojë e marrëdhënieve juridike administrative në rastin kur me aktin administrativ përfundimtar të organit shtetëror, është shkelur ligji në dëm të personit fizik apo personit juridik. Me aktin administrativ përfundimtar pala e pakënaqur kundër vendimit përfundimtar , nuk mund të përdor mjete të rregullta juridike atëherë lind konflikti midis palës dhe organit të cilin e ka nxjerr aktin administrativ përfundimtar. Ky konflikt lind si rrjedhojë e ligjshmërisë së aktit përfundimtar me të cilin organi shtetëror vendos mbi të drejtën, detyrimin ose interesin juridik të personit fizik apo juridik. Procedura e konfliktit administrativ është e rregulluar me ligjin nr. 03/L-202 i miratuar nga Parlamenti i Kosovës me dt. 17. shtator 2010. Me këtë ligj regullohen kompetenca, përbërja e gjykatës dhe rregullat e procedurës, në bazë të të cilave gjykatat ompetente vendosin për ligjshmërinë e akteve administrative me të cilat organet kompetente të administratës publike, vendosin për të drejtat, detyrimet dhe interesat juridike të personave fizik dhe juridik dhe të palëve tjera, si dhe për ligjshmërinë e veprimeve të organeve administrative.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Shala, HasanUNSPECIFIED
Corporate Authors: Academy of Justice
Title or reference: Konflikti administrativ, objekti dhe procedura e konfliktit administrativ
Translated title or reference: Konflikti administrativ, objekti dhe procedura e konfliktit administrativ
Keywords: E drejta Administrative = Administrative Law
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Date: March 2022
Date Deposited: 09 Feb 2023 14:38
Last Modified: 09 Feb 2023 14:38
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/807

Actions (login required)

View Item View Item