Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI131/14 Parashtrues Agron Alaj

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI131/14 Parashtrues Agron Alaj. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_131_1...
Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI131/14 Parashtrues Agron Alaj
Translated title or reference: Resolution on inadmissibility In Case No. KI131/14 Applicant Agron Alaj
Keywords: Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions, Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Fundamentale = Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950)
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Human Rights
Date: 21 December 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_131_1...
Date Deposited: 19 Jan 2016 13:04
Last Modified: 15 Feb 2016 12:44
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/587

Actions (login required)

View Item View Item