Hyrje në sistemin ligjor në Kosovë

Bajrami, Arsim and Hasani, Enver and Kuçi, Hajredin and Islami, Iliriana and Gashi, Haxhi and Morina, Iset and Puka, Avni and Hajdari, Azem and Batalli, Mirlinda and Istrefi, Remzije (2019) Hyrje në sistemin ligjor në Kosovë. Akademia e Drejtësisë e Kosovës, Prishtinë.

[img]
Preview
PDF
Hyrje në sistemin ligjor në Kosovë me balline faqja e pare dhe e fundit.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract or summary

Hartimi i një teksti universitar me titull: “Hyrje në sistemin ligjor në Kosovë”, i shkruar nga disa autor të fushave përkatëse ka qenë e domosdoshme për studentë por edhe komunitetin e juristëve. Kjo për faktin se një libër i tillë në gjuhen shqipe ka munguar; por edhe për arsyeje të një përfshirje më të gjerë të mendimit juridik nga disa autorë. Ky tekst ka për qëllim t’i pajis studentët me njohurit themelore për sistemin juridik në Kosovë. Është zgjedhur si metodë që të përfshihen shumë autorë, ku secili të shkruaj nga fusha juridike përkatëse dhe të ofroj njohuritë themelore, respektivisht bazike për sistemin juridik në Kosovë.

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Bajrami, ArsimUNSPECIFIED
Hasani, EnverUNSPECIFIED
Kuçi, HajredinUNSPECIFIED
Islami, IlirianaUNSPECIFIED
Gashi, HaxhiUNSPECIFIED
Morina, IsetUNSPECIFIED
Puka, AvniUNSPECIFIED
Hajdari, AzemUNSPECIFIED
Batalli, MirlindaUNSPECIFIED
Istrefi, RemzijeUNSPECIFIED
Corporate Authors: Academy of Justice
Title or reference: Hyrje në sistemin ligjor në Kosovë
Translated title or reference: Introduction to the legal system in Kosovo
Keywords: E Drejta Penale = Criminal Law, E Drejta Civile = Civil Law, E Drejta Kushtetuese = Constitutional Law
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo
Criminal Law
Civil Law
International Law
Human Rights
EU Law
Date: 2019
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: Akademia e Drejtësisë e Kosovës
Date Deposited: 21 Oct 2019 09:40
Last Modified: 21 Oct 2019 09:40
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/787

Actions (login required)

View Item View Item