Browse by Corporate Author

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | Divisions | No Grouping
Number of items: 38.

Court Decision

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI134/14 Parashtrues Sadik Thaqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktgjykim ne Rastin nr. K0130/15 Parashtrues Presidentja e Republikes se Kosoves. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Mendim mospajtues i gjyqtarit Bekim Sejdiu ne rastin K0130/15. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI64/15. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Vendim për refuzimin e kërkesës ne Rastin nr. KI94/15 Parashtrues Lulzim Ramaj dhe Shahe Ramaj. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin Nr. KI83/15 Parashtrues Shefqet Mehmetukaj. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI131/14 Parashtrues Agron Alaj. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI173/14 Parashtrues Staja Savic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin Nr. KI177/14 Parashtrues Miodrag Jankovic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI69/15 Parashtrues Enver Krasniqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI58/ 15. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI71/15. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. Kl34/15 Parashtrues Avdullah Kurti. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI99/15 Parashtrues Axhi Thaçi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI21/15 Parashtrues Halim Ibrahimi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Vendim per mase te perkohshme ne Rastin nr. KI132/15 Parashtrues Manastiri i Deçanit. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Parashtresë Amicus Curiae në lidhje me Kërkesën KO 130/15 referuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës nga Presidentja e Republikës së Kosovës. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI25/15 Parashtrues Faik Azemi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI77/15 Parashtrues Naser Foniqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Rasti nr. Ko130/15 kërkesa e Presidentes së Republikës së Kosovës, shkëlqesisë së saj, zonjës Atifete Jahjaga “kërkesë për interpretimin e përputhshmërisë së parimeve të përgjithshme/elementeve kryesore të asociacionit/bashkësisë së komunave me shumicë serbe me frymën e kushtetutës, nenin 3 (1), kapitullin ii si dhe kapitullin iii të kushtetutës së republikës së Kosovës” parashtresë amicus curiae për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri Rastin nr. KI78/15 Parashtrues Fatime Tosuni. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr, KI37/15 Parashtrues Rrahim Zeka. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin Nr. KI86/15, Parashtrues Armond Morina. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI56/ 15 Parashtrues Qamil Haxhibeqiri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Vendim për refuzim të kërkesës ne Rastin nr. KI28/15 Parashtrues Naser Dragusha dhe 4 punëtore te tjerë te Korporatës Energjetike te Kosovës. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI61/15, Parashtrues Islam Krasniqi. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI53/15, Parashtrues Heset Neziri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI44/15, Parashtrues Hava Bajgora, Alban Bajgora dhe Sylejman Bajgora. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. K1121/14, Parashtrues Valdet Nikçi dhe të tjerët. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI47/15 dhe KI48/15, Parashtrues Beqir Koskoviku dhe Mustafë Lutolli. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI79/ 15 Parashtrues Loresa Fetahu. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI38/15, Parashtrues Kolë Puka. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI35/15, Parashtrues Sami Omura. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI29/15, Parashtrues Bardhyl Kameri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI185/14, Parashtrues Zoran Kolic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KIOS/15, Parashtrues Haki Hajdari. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) RK746/15. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) VTK745/15. [Court Decision]

This list was generated on Sun Jan 23 01:00:15 2022 CET.