Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI134/14 Parashtrues Sadik Thaqi

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI134/14 Parashtrues Sadik Thaqi. [Court Decision]

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_134_1...
Item Type: Court Decision
Corporate Authors: Constitutional Court of Kosovo
Title or reference: Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI134/14 Parashtrues Sadik Thaqi
Translated title or reference: Resolution on admissibility in Case No. KI134/14 Applicant SadikThaqi
Keywords: Vendimet Gjyqësore = Judicial Decisions, Gjykata Kushtetuese = Constitutional Court
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Human Rights
Date: 29 December 2015
Official URL: http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ki_134_1...
Date Deposited: 19 Jan 2016 10:25
Last Modified: 15 Feb 2016 12:36
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/581

Actions (login required)

View Item View Item