Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Book or Thesis

Bajrami, Arsim and Hasani, Enver and Kuçi, Hajredin and Islami, Iliriana and Gashi, Haxhi and Morina, Iset and Puka, Avni and Hajdari, Azem and Batalli, Mirlinda and Istrefi, Remzije (2019) Hyrje në sistemin ligjor në Kosovë. Akademia e Drejtësisë e Kosovës, Prishtinë.

Bianku, Ledi and Kumbaro, Odeta (2017) Jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut- botimi i katërt. Qendra Europiane me mbështetjen e Mbretërisë së Holandës, Tiranë. ISBN 978-9928-4432-4-3

Qerimi, Qerim and Istrefi, Remzije (2016) Pёrmbledhje e marrёveshjeve dhe instrumenteve ligjore ndёrkombёtare. Instituti Gjyqësor i Kosovës (IGJK) dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2015) Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar për trajnime organizuar nga IGJK në shtator 2014. Instituti Gjyqësor i Kosovës, Prishtinë.

Sahiti, Ejup and Murati, Rexhep and Elshani, Xhevdet (2014) Komentar Kodi i Procedurës Penale. GIZ, Prishtinë.

Mushkolaj, Gjyljeta and Morina, Visar and Lamoen, Johan van (2014) Komentari Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Mushkolaj, Gjyljeta and Morina, Visar and Lameon, Johan (2014) Komentar –LGJK Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Salihu, Ismet and Zhitija, Hilmi and Hasani, Fejzullah (2014) Komentari Kodit Penal të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta administrative- pjesa e parë. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta administrative-pjesa e dytë. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta administrative-pjesa shtetërore. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta civile- Ligjet e aplikueshme në Kosovë. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta ekonomike-administrative- Ligjet e aplikueshme në Kosovë. UNSPECIFIED.

Clapham, Andrew and Gaeta, Paola, eds. (2014) The Oxford handbook of international law in armed conflict. Oxford. ISBN 9780199559695

Tomuschat, Christian (2014) Human rights: Between idealism and realism (3rd edition). Oxford. ISBN 9780199683734

Mendel, Toby (2014) Liria e shprehjes: Udhëzues për interpretimin dhe domethënien e nenit 10 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Council of Europe, Strasbourg. ISBN 978-86-84437-63-3

Baraliu, Mazllum and Stavileci, Esat (2014) Komentari i Ligjit për Procedurën Administrative. GIZ, Prishtinë.

Hasani, Enver and Ivan, Čukalović (2013) Komentar-Kushtetuta e Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Hasani, Enver and Čukalović, Ivan (2013) Komentar Kushtetuta e Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Fleck, Dieter, ed. (2013) The handbook of international humanitarian law (3rd edition). Oxford. ISBN 9780199658800

Dauti, Nerxhivane and Berisha, Ruzhdi and Vokshi, Adem and Aliu, Abdulla (2013) Komentar-Ligji mbi marëdhënjet e detyrimeve, Libri 1. Projekti për Sundimin e Ligjit, Programi Zhvillimor i Kombeve të Bashkuara, (UNDP) misioni në Kosovë, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, Prishtinë.

Dauti, Nerxhivane and Berisha, Ruzhdi and Vokshi, Adem and Aliu, Abdulla and Blakaj, Sefadin (2013) Komentar-Ligji mbi marëdhënjet e detyrimeve, Libri 2. Projekti për Sundimin e Ligjit, Programi Zhvillimor i Kombeve të Bashkuara, (UNDP) misioni në Kosovë, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, Prishtinë.

Morina, Iset and Nikqi, Selim (2012) Komentar - Ligji për procedurën kontestimore. GIZ, Prishtinë.

Gashi, Haxhi and Aliu, Abdulla and Vokshi, Adem (2012) Komentar Ligji Nr. 2004/32 për familjen i Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Losy, Oskar (2012) Right to legal assistance in EU criminal proceedings : Dissertation submitted to obtain the degree of Master of Advanced Studies in European Law. Universiteitsbibliotheek Gent, Belgium.

Crawford, James R. (2012) Brownlie's principles of public international law (8th edition). Oxford University Press, Oxford. ISBN 9780199699698

Lauterpacht, Hersch, Sir (2011) The function of law in the international community. Oxford. ISBN 9780199608812

Borchardt, Klaus-Dieter (2010) The ABC of European Union law. Publications Office of the European Union, Luxembourg. ISBN ISBN 978-92-78-40525-0

Crawford, James R (2007) The creation of states in international law (2nd edition). Oxford. ISBN 9780199228423

This list was generated on Mon Apr 15 00:53:05 2024 CEST.