The ABC of European Union law

Borchardt, Klaus-Dieter (2010) The ABC of European Union law. Publications Office of the European Union, Luxembourg. ISBN ISBN 978-92-78-40525-0

[img]
Preview
PDF
2010_Eng_The ABC of European Union.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract or summary

The ABC of European Union law takes account of the modifications made tothe European Treaties by the Treaty of Lisbon. Unless there is a direct citation, or the historical context demands, the articles cited refer exclusively to the consolidated versions of the European Treaties (Official Journal of the European Union C 83 of 30 March 2010). The information given in this edition is correct as at March 2010.

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Borchardt, Klaus-DieterUNSPECIFIED
Corporate Authors: European Union
Title or reference: The ABC of European Union law
Translated title or reference: ABC-ja e ligjit të Bashkimit Evropian
Translated abstract or summary: ABC-ja e ligjit të Bashkimit Europian merr parasysh modifikimet e bëra tothe Traktateve Evropiane nga Traktati i Lisbonës. Përjashtim të rastit kur ka një citim të drejtpërdrejtë, ose kërkesat historike kontekst, artikujt e cituara i referohen ekskluzivisht për versionet e konsoliduara të Traktateve Evropiane (Gazetën Zyrtare të Bashkimit Evropian C 83 e 30 marsit 2010). Informacioni i dhënë në këtë edicion është i saktë si në Mars 2010.
Keywords: Unioni Europian = European Union
Subjects: EU Law
Date: 2010
Volume: 1
Place of Publication: Luxembourg
Publisher: Publications Office of the European Union
ISBN: ISBN 978-92-78-40525-0
Identification Number (DOI): 10.2830/13717
Date Deposited: 12 Jun 2015 11:14
Last Modified: 12 Aug 2015 11:11
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/139

Actions (login required)

View Item View Item