Komentar Ligji Nr. 2004/32 për familjen i Kosovës

Gashi, Haxhi and Aliu, Abdulla and Vokshi, Adem (2012) Komentar Ligji Nr. 2004/32 për familjen i Kosovës. GIZ, Prishtinë.

[img]
Preview
PDF
KOMENTAR-Ligji per familjen i Kosoves.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract or summary

interpretimit të dispozitave- ndonjëherë edhe për përmbajtjen e dispozitave të caktuara, është parë si më se e domosdoshme që nga ekspertët të bëhet komentimi i ligjit dhe nxjerrja e kuptimit të duhur dhe të drejtë. Komentari ofron sqarime dhe shtjellime të neneve të ligjit si dhe jep udhëzime për zbatimin e drejtë dhe adekuat të tij, sipas teorisë dhe praktikës vendore dhe ndërkombëtar, duke mos lënë anash edhe të arriturat juridike në këtë drejtim. Gjithashtu, ky komentar do të ndihmojë profesionistët e fushës juridike në institucionet e Kosovës, që nga Ministria, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetin juridik si dhe të gjithë bashkëpunëtorët profesionalë në kryerjen e detyrave të tyre gjatë zbatimit dhe kuptimit të drejtë të këtij ligji. Kjo do t’i kontribojë krijimit të sigurisë juridike, mbrojtjes së interesave të palëve në procedurë si dhe ngritjen e besueshmërisë së qytetarëve në institucionin e Drejtësisë.

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Gashi, HaxhiUNSPECIFIED
Aliu, AbdullaUNSPECIFIED
Vokshi, AdemUNSPECIFIED
Corporate Authors: German Society for International Cooperation (GIZ ) GmbH
Title or reference: Komentar Ligji Nr. 2004/32 për familjen i Kosovës
Translated title or reference: Commentary Law no . Family Kosovo 2004/32
Keywords: Marrëdhëniet Familjare = Domestic Relations, E Drejta Familjare = Family Law
Subjects: Courts & Procedure
Civil Law
Civil Law > LC1_Family and Marriage
Date: December 2012
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: GIZ
Date Deposited: 25 Jan 2016 13:15
Last Modified: 25 Jan 2016 13:15
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/605

Actions (login required)

View Item View Item