Right to legal assistance in EU criminal proceedings : Dissertation submitted to obtain the degree of Master of Advanced Studies in European Law

Losy, Oskar (2012) Right to legal assistance in EU criminal proceedings : Dissertation submitted to obtain the degree of Master of Advanced Studies in European Law. Universiteitsbibliotheek Gent, Belgium.

[img]
Preview
PDF
2012_Eng_ Right to legal assistance in EU Criminal Proceedings.pdf

Download (576kB) | Preview

Abstract or summary

The purpose of this paper is to analyze first four measures envisaged in the Roadmap. Emphasis has been placed on right to legal advice what is justified by its utmost importance. Moreover, as new EU legislation is strongly grounded on experiences of Council of Europe, the paper contains a considerable amount of reference to jurisprudence of European Court of Human Rights. This will allow to show the link between Directives and protection of fundamental rights and also to answer the question of whether Directives new EU legislation meet the requirements enshrined in European Convention on Human Rights.

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Losy, OskarUNSPECIFIED
Corporate Authors: Gent University
Title or reference: Right to legal assistance in EU criminal proceedings : Dissertation submitted to obtain the degree of Master of Advanced Studies in European Law
Translated title or reference: E drejta në ndihmë juridike ne procedurën penale Europiane
Translated abstract or summary: Qëllimi i këtij punimi është të analizojë katër masa të parë të parashikuara në Udhërrëfyes. Theksi është vendosur në të drejtën për këshilla ligjore se çfarë është e justifikuar nga rëndësia e saj te madhe. Për më tepër, ashtu qe legjislacioni i ri i BE-së është e bazuar fuqimisht mbi përvojat e Këshillit të Evropës, punimi përmban një sasi të konsiderueshme të referuar ne jurisprudencën e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Kjo do të lejojë për të treguar lidhjen midis Direktivave dhe mbrojtjen e të drejtave themelore dhe gjithashtu për t'iu përgjigjur pyetjes nëse Direktivat e legjislacionit te ri i BE-së plotësojnë kërkesat e parashikuara në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
Keywords: Procedura Penale = Criminal Procedure, Unioni Europian = European Union
Subjects: EU Law
EU Law > EU4_EU Substantive Law
Date: 2012
Volume: 1
Place of Publication: Belgium
Publisher: Universiteitsbibliotheek Gent
Date Deposited: 10 Jun 2015 08:30
Last Modified: 12 Aug 2015 11:12
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/95

Actions (login required)

View Item View Item