Komentar Kodi i Procedurës Penale

Sahiti, Ejup and Murati, Rexhep and Elshani, Xhevdet (2014) Komentar Kodi i Procedurës Penale. GIZ, Prishtinë.

[img]
Preview
PDF
Komentari_Kodi i Procedures Penal.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract or summary

Duke marrë parasysh faktin që gjer më tani procesi i implementimit dhe zbatimit të Kushtetutës së Kosovës është ballafaquar me pengesa, e posaçërisht me mungesën e interpretimit e njëtrajtshëm të dispozitave, u pa si e nevojshme të ofrohet interpretimi i ligjit nga ekspertë për të nxjerrë kuptimin e duhur e të saktë. Komentari ofron shpjegime dhe sqarime të neneve të Kushtetutës dhe jep udhëzime për zbatim të saktë dhe të duhur, sipas teorisë dhe praktikës lokale e ndërkombëtare, pa lënë anash arritjet juridike në këtë fushë. Prandaj ky komentar do t’i ndihmojë profesionistët juridikë në institucionet e Kosovës, në ministritë, gjykatat, prokuroritë e në fakultetet juridike, si dhe të gjithë bashkëpunëtorët profesionalë që të kuptojnë dhe të zbatojnë ligjin në mënyrë të duhur për kryerjen e detyrave të tyre. Kjo më tutje do të kontribuojë në krijimin e sigurisë juridike, në mbrojtjen e interesit të palëve në procedurë dhe në rritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e drejtësisë. Duke qenë i pari i këtij lloji, presim që komentari të bëhet një mjet i çmueshëm për komunitetin e profesionistëve juridikë dhe një kontribut i çmuar për drejtësinë në Kosovë

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Sahiti, EjupUNSPECIFIED
Murati, RexhepUNSPECIFIED
Elshani, XhevdetUNSPECIFIED
Corporate Authors: GIZ
Title or reference: Komentar Kodi i Procedurës Penale
Translated title or reference: Commentary Criminal Procedure Code
Keywords: Procedura Penale = Criminal Procedure
Subjects: Courts & Procedure > LP4_Procedure Rules
Criminal Law
Date: December 2014
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: GIZ
Date Deposited: 06 Aug 2015 10:05
Last Modified: 03 Nov 2015 15:23
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/486

Actions (login required)

View Item View Item