Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar për trajnime organizuar nga IGJK në shtator 2014

UNSPECIFIED, ed. (2015) Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar për trajnime organizuar nga IGJK në shtator 2014. Instituti Gjyqësor i Kosovës, Prishtinë.

Full text not available from this repository.

Abstract or summary

Gjatë kohës së tyre në Institutin Gjyqësor të Kosovës, gjenerata e pestë e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm kanë pasur një mundësi unike për të shtuar njohuritë e tyre për kompetencat dhe juridiksionet e CJEU dhe GJEDNJ dhe jurisprudencën nga këto gjykata, si dhe zbatmin e tyre nga gjykatat kombëtare, që është e rëndësishme në dritën e aspiratës që Kosova të bëhet anëtare e Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian. Ngritja e kapaciteteve dhe aftësisë së gjyqësorit të Kosovës për të aplikuar dhe zbatuar të drejtat ndërkombëtare të njeriut dhe traktatet ligjore të BE-së është një kërkesë kyçe në këtë proces.

Item Type: Book or Thesis
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar për trajnime organizuar nga IGJK në shtator 2014
Translated title or reference: Reports of participants for study visits under the Initial Training Program organized by the KJI in September 2014
Translated abstract or summary: During their time at Kosovo Judicial Institute, the fifth generation of future judges and prosecutors have had a unique opportunity to increase their knowledge about the powers and jurisdiction of the CJEU and ECHR and the jurisprudence of the courts and their enforcement by national courts, which is important in light of the aspiration for Kosovo to become a member of the Council of Europe and European Union. Capacity building and the Kosovo judiciary's ability to apply and implement international human rights treaties and EU law is a key requirement in this process.
Keywords: Traktati për Funksionimin e Bashkimit Europian = Treaty on the Functioning of the European Union, Unioni Europian = European Union
Subjects: EU Law > EU4_EU Substantive Law
Date: 2015
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 15 Jul 2015 10:59
Last Modified: 18 May 2016 10:47
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/408

Actions (login required)

View Item View Item