Komentari Kodit Penal të Republikës së Kosovës

Salihu, Ismet and Zhitija, Hilmi and Hasani, Fejzullah (2014) Komentari Kodit Penal të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

[img]
Preview
PDF
Komentari - Kodi Penal i Kosoves.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract or summary

Duke u nisur nga fakti se ka probleme të ndryshme rreth zbatimit të ligjeve në Kosovë, të interpretimit të dispozitave- ndonjëherë edhe për përmbajtjen e dispozitave të caktuara, është parë si më se e domosdoshme që nga ekspertët të bëhet komentimi i Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe nxjerrja e kuptimit të duhur dhe të drejtë. Komentari i Kodit Penal të Republikës së Kosovës ofron sqarime dhe shtjellime të neneve të ligjit si dhe jep udhëzime për zbatimin e drejtë dhe adekuat të tij, sipas teorisë dhe praktikës vendore dhe ndërkombëtare, duke mos lënë anash edhe të arriturat juridike në këtë drejtim. Gjithashtu, ky komentar do të ndihmojë profesionistët e fushës juridike në institucionet e Kosovës, që nga Ministrit, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetet Juridike si dhe të gjithë bashkëpunëtorët profesionalë në kryerjen e detyrave të tyre gjatë zbatimit dhe kuptimit të drejtë të këtij Kodi. Kjo do t’i kontribuojë krijimit të sigurisë juridike, mbrojtjes së interesave të palëve në procedurë si dhe ngritjen e besueshmërisë së qytetarëve në institucionet e Drejtësisë.

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Salihu, IsmetUNSPECIFIED
Zhitija, HilmiUNSPECIFIED
Hasani, FejzullahUNSPECIFIED
Corporate Authors: GIZ
Title or reference: Komentari Kodit Penal të Republikës së Kosovës
Translated title or reference: Commentary Criminal Code of the Republic of Kosovo
Keywords: E Drejta Penale = Criminal Law
Subjects: Criminal Law
Criminal Law > CR5_Punishment & Sentencing
Criminal Law > CR6_Prison & Prisoners
Date: March 2014
Number: 1
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: GIZ
Date Deposited: 06 Aug 2015 09:28
Last Modified: 12 Aug 2015 11:13
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/485

Actions (login required)

View Item View Item