Komentar - Ligji për procedurën kontestimore

Morina, Iset and Nikqi, Selim (2012) Komentar - Ligji për procedurën kontestimore. GIZ, Prishtinë.

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
PDF
KOMENTAR - Ligji i Procedures Kontestimore.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract or summary

Komentari ofron sqarime dhe shtjellime të neneve të ligjit si dhe jep udhëzime për zbatimin e drejtë dhe adekuat të tij, sipas teorisë dhe praktikës vendore dhe ndërkombëtar, duke mos lënë anash edhe të arriturat juridike në këtë drejtim. Gjithashtu, ky komentar do të ndihmojë profesionistët e fushës juridike në institucionet e Kosovës, që nga Ministria, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetin juridik si dhe të gjithë bashkëpunëtorët profesionalë në kryerjen e detyrave të tyre gjatë zbatimit dhe kuptimit të drejtë të këtij ligji. Kjo do t’i kontribojë krijimit të sigurisë juridike, mbrojtjes së interesave të palëve në procedurë si dhe ngritjen e besueshmërisë së qytetarëve në institucionin e Drejtësisë. Kjo do të kontribuojë më tej në krijimin e sigurisë juridike, mbrojtjen e interesave të palëve në procedurë dhe ngritjen e besimit të qytetarëve në institucionet e drejtësisë.

Item Type: Book or Thesis
Authors:
AuthorsEmail
Morina, IsetUNSPECIFIED
Nikqi, SelimUNSPECIFIED
Corporate Authors: GIZ
Title or reference: Komentar - Ligji për procedurën kontestimore
Translated title or reference: Commentary - The Law on Civil Procedure
Translated abstract or summary:
Keywords: Procedura Civile = Civil Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Civil Law
Date: December 2012
Number: 1
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: GIZ
Date Deposited: 02 Sep 2015 12:00
Last Modified: 03 Nov 2015 15:33
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/508

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item