E drejta civile- Ligjet e aplikueshme në Kosovë

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta civile- Ligjet e aplikueshme në Kosovë. GIZ, Prishtinë.

[img]
Preview
PDF
140414_CIVILJA-shqip.pdf

Download (5MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
GRAĐANSKA ZAKONI.pdf

Download (5MB) | Preview
[img]
Preview
PDF
CIVIL LAWS.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract or summary

Komentari ofron sqarime dhe shtjellime të neneve të ligjit si dhe jep udhëzime për zbatimin e drejtë dhe adekuat të tij, sipas teorisë dhe praktikës vendore dhe ndërkombëtar, duke mos lënë anash edhe të arriturat juridike në këtë drejtim. Gjithashtu, ky komentar do të ndihmojë profesionistët e fushës juridike në institucionet e Kosovës, që nga Ministria, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetin juridik si dhe të gjithë bashkëpunëtorët profesionalë në kryerjen e detyrave të tyre gjatë zbatimit dhe kuptimit të drejtë të këtij ligji. Kjo do t’i kontribojë krijimit të sigurisë juridike, mbrojtjes së interesave të palëve në procedurë si dhe ngritjen e besueshmërisë së qytetarëve në institucionin e Drejtësisë.

Item Type: Book or Thesis
Title or reference: E drejta civile- Ligjet e aplikueshme në Kosovë
Translated title or reference: The civil- rights laws applicable in Kosovo
Keywords: E Drejta Civile = Civil Law
Subjects: Courts & Procedure
Civil Law
Date: March 2014
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: GIZ
Date Deposited: 03 Sep 2015 12:47
Last Modified: 03 Sep 2015 12:47
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/517

Actions (login required)

View Item View Item