Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 56.

Article

Bahtiri, Bedri and Qerimi, Islam (2014) Mediation as a way of alternative resolution of disputes in Kosovo. Iliria International Review, 7 (1). pp. 291-322.

Podvorica, Hamdi (2014) Several key features of marriage in Kosovo. Iliria International Review, 2. pp. 145-161. ISSN ISSN 2192-7081

Berisha, Qefsere and Shabani, Albina and Avdimetaj, Bekim and Shurdhiqi, Ylber and Bislimaj, Besnik and Meholli, Naim and Tahiri, Mustafë and Bytyqi, Ilir and Mushica, Sabedin and Krasniqi, Lumnije and Bajraktari, Mentor and Hasani-Ruhani, Fatime and Ahmeti, Naime and Buzhala, Ramiz and Beqiri, Sebahate and Dobraj, Fatmir and Shemsiu, Leonora and Dërmaku, Fatime and Ajvazi, Fatos and Berisha, Ilir (2014) Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar për trajnime organizuar nga igjk në shtator 2014. Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar për trajnime organizuar nga igjk në shtator 2014. pp. 5-195.

Book or Thesis

Clapham, Andrew and Gaeta, Paola, eds. (2014) The Oxford handbook of international law in armed conflict. Oxford. ISBN 9780199559695

Tomuschat, Christian (2014) Human rights: Between idealism and realism (3rd edition). Oxford. ISBN 9780199683734

Mendel, Toby (2014) Liria e shprehjes: Udhëzues për interpretimin dhe domethënien e nenit 10 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Council of Europe, Strasbourg. ISBN 978-86-84437-63-3

Baraliu, Mazllum and Stavileci, Esat (2014) Komentari i Ligjit për Procedurën Administrative. GIZ, Prishtinë.

Salihu, Ismet and Zhitija, Hilmi and Hasani, Fejzullah (2014) Komentari Kodit Penal të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta administrative- pjesa e parë. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta administrative-pjesa e dytë. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta administrative-pjesa shtetërore. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta civile- Ligjet e aplikueshme në Kosovë. GIZ, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta ekonomike-administrative- Ligjet e aplikueshme në Kosovë. UNSPECIFIED.

Mushkolaj, Gjyljeta and Morina, Visar and Lamoen, Johan van (2014) Komentari Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Mushkolaj, Gjyljeta and Morina, Visar and Lameon, Johan (2014) Komentar –LGJK Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Sahiti, Ejup and Murati, Rexhep and Elshani, Xhevdet (2014) Komentar Kodi i Procedurës Penale. GIZ, Prishtinë.

Teaching Material

UNSPECIFIED (2014) Training manual-Law on Mediation. [Teaching Material]

UNSPECIFIED (2014) Training Manual: Arbitration. [Teaching Material]

Zwiebler, Thomas and Charlotte, Schulze and Fischer, Jurgen (2014) Doracak për trajnimin e fazës së tretë të programit për trajnim fillestar. [Teaching Material]

UNSPECIFIED (2014) Training Manual:Trademarks. [Teaching Material]

Navarro, Consuleo and Mier, Javier and Kelmendi, Besim (2014) Udhëzimet e përgjithshme mbi masat procedurale të mbrojtjes së dëshmitarëve - Praktika më e mirë evropiane në kontekstin e Kosovës. [Teaching Material]

Law or legal document

German International Cooperation (2014) E drejta penale-Ligjet e aplikueshme. [Law or legal document]

Court Decision

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim juridik – E drejta në ankesë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Çështjet e ngritura me padi subsidiare. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Madhor i ri, si kryes i veprës penale. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2014) Case of Vučković and others v. Serbia (Application no. 17153/11), 25. March 2014. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Vepra nga neni 305 e KPK, konsumohet vetëm nëse vlera e mallrave që tregtohet pa leje përkatëse është mbi 5.000 €. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Nuk mund të jetë gjyqtar i vetëm, anëtar/kryetar i trupit gjykues, në gjykatën e shkallës së par, gjyqtari që ka caktuar/vazhduar paraburgimin. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Vepra penale nga neni 318.par.1. të KPK, konsumohet vetëm po që se shuma e detyrimeve doganore, me të cilat kryesi i është shmangur ta paguajë, kalon shumën prej 5000 €. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Për situatën kur i pandehuri akuzohet për dy vepra penale. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – Për kontrollimin e njësorit elektrik, marrjen e tij, dërgimin në kontrollim dhe kalibrim, nuk është i nevojshëm urdhri i gjykatës. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2014) Case of Cyprus v. Turkey (Application no. 25781/94). [Court Decision]

European Court of Human Rights (2014) Case of Marguš v. Croatia (Application no. 4455/10), 27. May 2014. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2014) Case of S.A.S. v. France (Application no. 43835/11), 1. July 2014. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – kompetenca për të vendosur lidhur me prapsim, ankesë, parregullsi në procedurën përmbaruese... [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – për dënimin e shqiptuar me gjobë. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2014) Case of Matúz v. Hungary (Application no. 73571/10), 21. October 2014. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Qarkore – lidhur me çështjet e kthyera në rigjykim. [Court Decision]

Image

(2014) Reformat e së drejtës penale në rajon - Sfidat, trendet dhe kalimi në sistemin adversal të procedurës penale. [Image]

Newsletter

Kosovo Judicial Institute (2014) KJI Newsletter. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2014) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2014) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2014) Buletini i IGJK-së. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2014) Buletini i IGJK-së. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2014) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2014) KJI Newsletter. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2014) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2014) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2014) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2014) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2014) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2014) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2014) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2014) Buletini. [Newsletter]

Report

UNSPECIFIED (2014) Raporti vjetor 2014. [Report]

Other

(2014) Programet e Praktikës dhe Shkëmbimit për Anëtarët e Gjyqësorit të Kosovës 2014 dhe 2015. UNSPECIFIED.

This list was generated on Sat Jan 22 21:09:42 2022 CET.