Case of Vučković and others v. Serbia (Application no. 17153/11), 25. March 2014.

European Court of Human Rights (2014) Case of Vučković and others v. Serbia (Application no. 17153/11), 25. March 2014. [Court Decision]

[img]
Preview
PDF
CASE OF VUCKOVIC AND OTHERS v. SERBIA.pdf

Download (432kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
ASE OF VUCKOVIC AND OTHERS v. SERBIA Serbian Translation by the Ministry of Justice and Public Admi.pdf

Download (336kB) | Preview

Abstract or summary

The case was initiated by 30 reservists in the Yugoslavian army against the government’s refusal to pay per diems for their work during the NATO-intervention in Serbia in 1999. The case was dismissed for reasons of failure to exhaust domestic remedies. According to the majority, the applicants failed to invoke the substance of the complaint before the Constitutional Court.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: European Court of Human Rights
Title or reference: Case of Vučković and others v. Serbia (Application no. 17153/11), 25. March 2014.
Translated title or reference: Rasti Vučković dhe te tjeret v. Serbia
Translated abstract or summary: Rasti është iniciuar nga 30 rezervistë të ushtrisë jugosllave kundër refuzimit të qeverisë për të paguar mëditjet për punën e tyre gjatë intervenimit të NATO-s-në Serbi në vitin 1999. Rasti u hodh poshte për arsye të dështimit për shterimin e mjeteve juridike të brendshme. Sipas shumicës, ankuesit nuk arritën të paraqesin thelbin e ankesës para Gjykatës Kushtetuese.
Keywords: E drejta Administrative = Administrative Law
Subjects: Ustavno & Administrativno pravo > LA04_Defense & Police
Date: 25 March 2014
Date Deposited: 08 Jul 2015 09:19
Last Modified: 12 Aug 2015 10:51
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/191

Actions (login required)

View Item View Item