Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar për trajnime organizuar nga igjk në shtator 2014

Berisha, Qefsere and Shabani, Albina and Avdimetaj, Bekim and Shurdhiqi, Ylber and Bislimaj, Besnik and Meholli, Naim and Tahiri, Mustafë and Bytyqi, Ilir and Mushica, Sabedin and Krasniqi, Lumnije and Bajraktari, Mentor and Hasani-Ruhani, Fatime and Ahmeti, Naime and Buzhala, Ramiz and Beqiri, Sebahate and Dobraj, Fatmir and Shemsiu, Leonora and Dërmaku, Fatime and Ajvazi, Fatos and Berisha, Ilir (2014) Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar për trajnime organizuar nga igjk në shtator 2014. Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar për trajnime organizuar nga igjk në shtator 2014. pp. 5-195.

[img]
Preview
PDF
PTF-kandidatet_shqip.pdf

Download (872kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
PTF- kandidatet_srb.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract or summary

Gjatë kohës së tyre në Institutin Gjyqësor të Kosovës, gjenerata e pestë e gjyqtarëve dhe prokurorëve të ardhshëm kanë pasur një mundësi unike për të shtuar njohuritë e tyre për kompetencat dhe juridiksionet e CJEU dhe GJEDNJ dhe jurisprudencën nga këto gjykata, si dhe zbatimin e tyre nga gjykatat kombëtare, që është e rëndësishme në dritën e aspiratës që Kosova të bëhet anëtare e Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian. Ngritja e kapaciteteve dhe aftësisë së gjyqësorit të Kosovës për të aplikuar dhe zbatuar të drejtat ndërkombëtare të njeriut dhe traktatet ligjore të BE-së është një kërkesë kyçe në këtë proces.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Berisha, QefsereUNSPECIFIED
Shabani, AlbinaUNSPECIFIED
Avdimetaj, BekimUNSPECIFIED
Shurdhiqi, YlberUNSPECIFIED
Bislimaj, BesnikUNSPECIFIED
Meholli, NaimUNSPECIFIED
Tahiri, MustafëUNSPECIFIED
Bytyqi, IlirUNSPECIFIED
Mushica, SabedinUNSPECIFIED
Krasniqi, LumnijeUNSPECIFIED
Bajraktari, MentorUNSPECIFIED
Hasani-Ruhani, FatimeUNSPECIFIED
Ahmeti, NaimeUNSPECIFIED
Buzhala, RamizUNSPECIFIED
Beqiri, SebahateUNSPECIFIED
Dobraj, FatmirUNSPECIFIED
Shemsiu, LeonoraUNSPECIFIED
Dërmaku, FatimeUNSPECIFIED
Ajvazi, FatosUNSPECIFIED
Berisha, IlirUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar për trajnime organizuar nga igjk në shtator 2014
Translated title or reference: Reports of participants for study visits under the initial training program organized by KJI in September 2014
Translated abstract or summary: Tokom vremena koje su proveli na Sudskom ins tutu Kosova, peta generacija budućih sudija i tužioca imala je jedinstvenu priliku da uveća znanje o nadležnos ma i jurisdikciji Evropskog Suda pravde i Evropskog suda za ljudska prava i predme ma na ovim sudovima kao i njihovu primenu u nacionalnim sudovima, što je od ključne važnos za težnju Kosova da postane član Saveta Evrope i Evropske Unije. Izgradnja kapaciteta i sposobnos kosovskog pravosuđa da upotrebi i primeni međunarodne standarde ljudskih prava i sporazume EU je ključni uslov u ovom procesu.
Keywords: Gjykata e Drejtësisë e Unionit Europian = Court of Justice of the European Union, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë = International Court of Justice, Unioni Europian = European Union
Subjects: International Law
EU Law
Date: September 2014
Journal or publication title: Raportet e pjesëmarrësve për vizitat studimore nën programin fillestar për trajnime organizuar nga igjk në shtator 2014
Page Range: pp. 5-195
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 18 May 2016 10:42
Last Modified: 18 May 2016 10:42
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/683

Actions (login required)

View Item View Item