Udhëzimet e përgjithshme mbi masat procedurale të mbrojtjes së dëshmitarëve - Praktika më e mirë evropiane në kontekstin e Kosovës

Navarro, Consuleo and Mier, Javier and Kelmendi, Besim (2014) Udhëzimet e përgjithshme mbi masat procedurale të mbrojtjes së dëshmitarëve - Praktika më e mirë evropiane në kontekstin e Kosovës. [Teaching Material]

[img] Microsoft Word
Udhezimi per deshmitar - Besim Kelmendi IPA.doc
Restricted to Registered users only

Download (755kB)

Abstract or summary

Bashkëpunimi i dëshmitarëve është thelbësor për të siguruar ndjekje penale të drejtë dhe të suksesshme në të gjitha vendet demokratike që operojnë nën sundim të ligjit. Sigurimi i mbrojtjes së dëshmitarëve është një sfidë veçanërisht e rëndësishme në vendet e dala nga konflikti, ku mosndëshkimi i autorëve të fuqishëm të krimeve politikisht ose etnikisht të motivuara, nuk është përballur në mënyrë efektive. Por, po ashtu në luftën kundër krimit të organizuar, mbrojtja e personave të gatshëm për të dëshmuar në procedura para autoriteteve shtetërore, është një nga prioritetet në luftimin efektiv të krimit të organizuar, krimeve kundër të drejtës ndëkombëtare humanitare, korrupsionit dhe terrorizmit.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Navarro, ConsuleoUNSPECIFIED
Mier, JavierUNSPECIFIED
Kelmendi, BesimUNSPECIFIED
Corporate Authors: Multi - beneficiary program of the European Union IPA 2012
Title or reference: Udhëzimet e përgjithshme mbi masat procedurale të mbrojtjes së dëshmitarëve - Praktika më e mirë evropiane në kontekstin e Kosovës
Translated title or reference: Opšte smernice o proceduralnim merama zaštite svedoka - najbolje evropske prakse u kontekstu Kosova
Translated abstract or summary: The cooperation of witnesses is essential for ensuring fair and successful prosecutions in all democratic countries that operate under the rule of law. Ensuring the protection of witnesses is an important challenge of countries emerging from conflict, where the punishment of a powerful perpetrators of crimes politically or ethnically motivated, is not effectively confronted. However, in combating organized crime, the protection of persons willing to testify in proceedings before state authorities, is one of the priorities in combating organized crime, crimes against international humanitarian law, corruption and terrorism.
Keywords: Mbrojtja e të Dhënave = Data Protection, Dëshmia = Evidence, Procedura Penale = Criminal Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Criminal Law
Date: November 2014
Publisher: Programi Multi-Përfitues i Bashkimit Evropian IPA 2012
Date Deposited: 22 Jan 2016 10:47
Last Modified: 22 Jan 2016 10:47
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/604

Actions (login required)

View Item View Item