Case of Matúz v. Hungary (Application no. 73571/10), 21. October 2014.

European Court of Human Rights (2014) Case of Matúz v. Hungary (Application no. 73571/10), 21. October 2014. [Court Decision]

[img]
Preview
PDF
CASE OF MATUZ v. HUNGARY.pdf

Download (287kB) | Preview
Official URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.a...

Abstract or summary

In the case of Matúz v. Hungary, the European Court of Human Rights confirmed the importance of whistleblower protection. The case concerned a journalist who alarmed public opinion regarding censorship within the public broadcasting organisation in Hungary. The case concerned the dismissal of a television journalist, Gábor Matúz, working for the State television company Magyar Televízió Zrt., after having revealed several instances of alleged censorship by one of his superiors.

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: European Court of Human Rights
Title or reference: Case of Matúz v. Hungary (Application no. 73571/10), 21. October 2014.
Translated title or reference: Rasti Matúz v. Hungaria
Translated abstract or summary: Në rastin e Matúz v. Hungaria, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut ka konfirmuar rëndësinë e mbrojtjes se informatorëve. Rasti kishte të bënte me një gazetar i cili kishte alarmuar opinionin publik në lidhje me censurën brenda organizatës së transmetimit publik në Hungari. Rasti kishte të bënte me shkarkimin e një gazetari televiziv, Gábor Matúz, duke punuar për kompaninë e Shtetit televiziv Hungarisht Televízió ZRT., Pasi zbuloi disa raste të censurës se dyshuar nga njëri nga eprorët e tij.
Keywords: Liria e Fjalës = Freedom of Speech
Subjects: Human Rights > LH3_Freedom of Speech
Date: 21 October 2014
Official URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.a...
Date Deposited: 08 Jul 2015 10:12
Last Modified: 08 Aug 2015 13:56
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/194

Actions (login required)

View Item View Item