Items where Subject is "Criminal Law > CR5_Punishment & Sentencing"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 37.

Article

Çerkini, Burim (2009) Tentativa si fazë e kryerjes së veprës penale. Justicia, I (1). pp. 27-41.

Kukaj, Nushe (2011) Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale. Justicia (3). pp. 83-90.

Xharra, Qazim and Seferi, Sanije (2011) Matja e Dënimit , Zbatimi dhe Qëllimi i Tij . Justicia (3). pp. 91-116.

Hoti, Arben and Mustafaj, Arben (2012) Dënimet alternative dhe ekzekutimi i tyre sipas legjislacionit penal të kosovës. Justicia (4). pp. 16-28.

Dervodeli, Valbona (2012) Dënimi, qëllimi dhe llojet. Justicia (4). pp. 246-253.

Buzhala, Ramiz and Krasniqi, Kujtim (2015) Marëvshja për pranimin e fajësisë. Justicia, V (5). pp. 58-68.

Hulaj, Murat and Beqiri, Sebahate (2015) Pozita juridike e gjyqtarit të procedurës paraprake në relacion me subjektet tjera gjatë hetimeve paraprake. Justicia, V (5). pp. 6-20.

Ahmeti, Naime (2015) I pandehuri -të drejtat e pandehurit në procedurën penale. Justicia, V (5). pp. 132-138.

Kosumi, Mevlide and Sheshivari, Rukije (2015) Procedura penale ndaj të miturve. Justicia, V (5). pp. 139-149.

Meholli, Naim and Mushica, Sabedin (2015) Masat e diversitetit ndaj të miturve. Justicia, V (5). pp. 53-57.

Shemsiu, Leonora (2015) Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale. Justicia, V (5). pp. 21-38.

Shala, Afrim (2016) Disa aspekte praktike të seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin. Opinio Juris (2). pp. 1-8.

Book or Thesis

Salihu, Ismet and Zhitija, Hilmi and Hasani, Fejzullah (2014) Komentari Kodit Penal të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Law or legal document

Assembly of Kosovo (2013) Law on execution of penal sanctions. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Ligj për amnistinë. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale. [Law or legal document]

Court Decision

European Court of Human Rights (2010) Case of Taxquet v. Belgium (Application no. 926/05). [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.234/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.34/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr. 344/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.226/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) QAp.nr.321/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.134/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Api.nr.10/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.24/2012. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.348/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.32/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) AP.nr.284/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) AP.nr.483/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.35/2012. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – për dënimin e shqiptuar me gjobë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore – lidhur me zbutjen e dënimit. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KIOS/15, Parashtrues Haki Hajdari. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI185/14, Parashtrues Zoran Kolic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI29/15, Parashtrues Bardhyl Kameri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI79/ 15 Parashtrues Loresa Fetahu. [Court Decision]

Report

UNSPECIFIED (2019) Analizë e politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit. [Report]

This list was generated on Mon Apr 15 07:43:07 2024 CEST.