Items where Subject is "Criminal Law > CR5_Punishment & Sentencing"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 37.

Çerkini, Burim (2009) Tentativa si fazë e kryerjes së veprës penale. Justicia, I (1). pp. 27-41.

Kukaj, Nushe (2011) Bashkëpunimi në kryerjen e veprës penale. Justicia (3). pp. 83-90.

Xharra, Qazim and Seferi, Sanije (2011) Matja e Dënimit , Zbatimi dhe Qëllimi i Tij . Justicia (3). pp. 91-116.

Hoti, Arben and Mustafaj, Arben (2012) Dënimet alternative dhe ekzekutimi i tyre sipas legjislacionit penal të kosovës. Justicia (4). pp. 16-28.

Dervodeli, Valbona (2012) Dënimi, qëllimi dhe llojet. Justicia (4). pp. 246-253.

Buzhala, Ramiz and Krasniqi, Kujtim (2015) Marëvshja për pranimin e fajësisë. Justicia, V (5). pp. 58-68.

Hulaj, Murat and Beqiri, Sebahate (2015) Pozita juridike e gjyqtarit të procedurës paraprake në relacion me subjektet tjera gjatë hetimeve paraprake. Justicia, V (5). pp. 6-20.

Ahmeti, Naime (2015) I pandehuri -të drejtat e pandehurit në procedurën penale. Justicia, V (5). pp. 132-138.

Kosumi, Mevlide and Sheshivari, Rukije (2015) Procedura penale ndaj të miturve. Justicia, V (5). pp. 139-149.

Meholli, Naim and Mushica, Sabedin (2015) Masat e diversitetit ndaj të miturve. Justicia, V (5). pp. 53-57.

Shemsiu, Leonora (2015) Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale. Justicia, V (5). pp. 21-38.

Shala, Afrim (2016) Disa aspekte praktike të seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin. Opinio Juris (2). pp. 1-8.

Salihu, Ismet and Zhitija, Hilmi and Hasani, Fejzullah (2014) Komentari Kodit Penal të Republikës së Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Assembly of Kosovo (2013) Law on execution of penal sanctions. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Ligj për amnistinë. [Law or legal document]

Assembly of Kosovo (2013) Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale. [Law or legal document]

European Court of Human Rights (2010) Case of Taxquet v. Belgium (Application no. 926/05). [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.234/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.34/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr. 344/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.226/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) QAp.nr.321/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.134/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Api.nr.10/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.24/2012. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.348/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.32/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) AP.nr.284/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) AP.nr.483/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.35/2012. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – për dënimin e shqiptuar me gjobë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2015) Qarkore – lidhur me zbutjen e dënimit. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KIOS/15, Parashtrues Haki Hajdari. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin nr. KI185/14, Parashtrues Zoran Kolic. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri ne Rastin nr. KI29/15, Parashtrues Bardhyl Kameri. [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin nr. KI79/ 15 Parashtrues Loresa Fetahu. [Court Decision]

UNSPECIFIED (2019) Analizë e politikës ndëshkimore në rastet e korrupsionit. [Report]

This list was generated on Fri Aug 19 21:56:30 2022 CEST.