I pandehuri -të drejtat e pandehurit në procedurën penale

Ahmeti, Naime (2015) I pandehuri -të drejtat e pandehurit në procedurën penale. Justicia, V (5). pp. 132-138.

[img]
Preview
PDF
Justicia_ALB_2015_no.5_Ahmeti.pdf

Download (375kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_EN_2015_no.5_Ahmeti.pdf

Download (382kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_SRB_2015_no.5_Ahmeti.pdf

Download (474kB) | Preview

Abstract or summary

Të drejtat e të pandehurit në procedurën penale, janë të garantuara me Kushtetutë dhe Kodin e Procedurës Penale të Kosovës, si dhe me Konventa Ndërkombëtare, e që si të tilla organet të cilat zbatojnë procedurën penale janë të obliguara që t’i respektojnë në tërsi. Në këtë punim, në mënyrë të detajuar do të trajtohen këto të drejta, pozita juridike e të pandehurit në procedurë penale, në faza të ndryshme të procedurës. Vëmendje e posaçme do t’i kushtohet të drejtave të pandehurit në të gjitha fazat e procedurës penale, si dhe mjetet juridike të cilat ka të drejtë t’i përdor i pandehuri për mbrojtjen efikase të të drejtave të tij.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Ahmeti, NaimeUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: I pandehuri -të drejtat e pandehurit në procedurën penale
Translated title or reference: A defendant – rights of the defendant in criminal proceedings
Translated abstract or summary: Rights of the defendant in criminal proceedings are guaranteed by the Constitution and the Criminal Procedure Code of Kosovo, as well as by International Conventions, which organs executing the criminal proceedings are obliged to respect as such. In this work, these rights shall be looked at in detail, the legal status of the defendant in criminal proceedings, during different stages of the proceedings. Particular attention shall be given to the rights of the defendant during all stages of the proceedings, as well as legal remedies available to the defendant for effective defense of his rights.
Keywords: Procedura Penale = Criminal Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP4_Procedure Rules
Criminal Law > CR5_Punishment & Sentencing
Criminal Law > CR6_Prison & Prisoners
Criminal Law > CR8_Other topics
Date: 2015
Journal or publication title: Justicia
Volume: V
Number: 5
Page Range: pp. 132-138
Publisher: Instiuti Gjyqesor i Kosovës
Date Deposited: 09 Jul 2015 09:16
Last Modified: 07 Sep 2015 09:08
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/222

Actions (login required)

View Item View Item