Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale

Shemsiu, Leonora (2015) Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale. Justicia, V (5). pp. 21-38.

[img]
Preview
PDF
Justicia_ALB_2015_no.5_Shemsiu.pdf

Download (433kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_EN_2015_no.5_Shemsiu.pdf

Download (441kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Justicia_SRB_2015_no.5_Shemsiu.pdf

Download (642kB) | Preview

Abstract or summary

Me anë të këtij punimi pretendoj të theksoj rolin e institutit të rehabilitimit, vendin e tij në kodin penal, përfituesit dhe mënyrën e rikthimit të të drejtave në një vështrim krahasues me kodet penale të rajonit. Se çka në të vërtetë është rehabilitimi, mundësitë, amnistinë që njëfarë mënyre u fal shteti me anë të dispozitave ligjore për personat që e arsyetojnë këtë me sjelljen e tyre pas mbajtjes së dënimit dhe kalimit të periudhës së paraparë ligjore, mënyra e rikthimit të të drejtave që u janë mohuar për shkak të rënies ndesh me ligjin do të jetë temë kyçe e këtij punimi. Me anë të këtij punimi kam pretenduar që në njëfarë mënyrë ti bëj apel shtetit që të përcaktojë organin publik kompetent për çështje gjyqësore që do të merrej me rehabilitimin ligjor sipas detyrës zyrtare që në një mënyrë do të shkarkonte edhe gjykatat nga një punë e panevojshme si dhe në një masë të madhe do të arrinte të rikthente besimin e qytetarëve tek organet e drejtësisë.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Shemsiu, LeonoraUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Rehabilitimi dhe zbulimi i të dhënave nga dosja penale
Translated title or reference: Rehabilitation and disclosure of inormation from criminal records
Translated abstract or summary: With this paper I intend to emphasize the role of the institute of rehabilitation, its place in the criminal code, beneficiaries and the manner of restitution through a comparative overview to the criminal codes of the region. The key topic of this paper will be: what exactly is the rehabilitation, its opportunities, the amnesty provided by the legal provisions of the country for persons who have justified it by their conduct after the punishment of imprisonment has been served and the expiration of the period prescribed by law, manner of restitution of right denied to them because of their conflict with the law. With this paper I intend to somehow call on the state to appoint a competent public entity in the field of judicial affairs that would deal ex-officio with legal rehabilitation which in a sense would relieve the courts from unnecessary work and would manage to restore to a large extent confidence of citizens to justice authorities.
Keywords: E Drejta Penale = Criminal Law, Procedura = Procedure
Subjects: Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Courts & Procedure > LP4_Procedure Rules
Criminal Law > CR5_Punishment & Sentencing
Criminal Law > CR6_Prison & Prisoners
Date: 2015
Journal or publication title: Justicia
Volume: V
Number: 5
Page Range: pp. 21-38
Publisher: Instiuti Gjyqesor i Kosovës
Date Deposited: 09 Jul 2015 09:17
Last Modified: 07 Sep 2015 09:14
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/226

Actions (login required)

View Item View Item