Case of Taxquet v. Belgium (Application no. 926/05)

European Court of Human Rights (2010) Case of Taxquet v. Belgium (Application no. 926/05). [Court Decision]

[img]
Preview
PDF
CASE OF TAXQUET v. BELGIUM.pdf

Download (408kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
CASE OF TAXQUET v. BELGIUM Albanian Translation by the COE Human Rights Trust Fund.pdf

Download (371kB) | Preview
Official URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.a...

Abstract or summary

The Court held that it could not call into question the lay jury system in itself but that, in Mr Taxquet’s specific case, there had been insufficient safeguards in the proceedings for him to be able to understand why he had been found guilty

Item Type: Court Decision
Corporate Authors: European Court of Human Rights
Title or reference: Case of Taxquet v. Belgium (Application no. 926/05)
Translated title or reference: Slučaj protiv Takkuet . Belgija
Translated abstract or summary: Gjykata venndosi qe nuk mund ta vë në dyshim sistemin e jurise publike, por që, në rastin specifik te z Taxquet-së, ka pasur masa mbrojtëse te pamjaftueshme në procedurë për të që të jetë në gjendje për të kuptuar pse ai ishte shpallur fajtor
Keywords: Procedura Penale = Criminal Procedure, Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Fundamentale = Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950)
Subjects: Courts & Procedure > LP1_Administration of Justice
Criminal Law > CR5_Punishment & Sentencing
Human Rights > LH1_Fundamental Rights and Freedoms
Date: 16 November 2010
Official URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.a...
Date Deposited: 07 Jul 2015 09:13
Last Modified: 08 Aug 2015 14:03
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/179

Actions (login required)

View Item View Item