Dënimet alternative dhe ekzekutimi i tyre sipas legjislacionit penal të kosovës

Hoti, Arben and Mustafaj, Arben (2012) Dënimet alternative dhe ekzekutimi i tyre sipas legjislacionit penal të kosovës. Justicia (4). pp. 16-28.

[img]
Preview
PDF
Dënimet alternative dhe ekzekutimi i tyre sipas legj. penal të Kosovës-Shqip nr. 2.pdf

Download (161kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Dënimet alternative dhe ekzekutimi i tyre sipas legj. penal të Kosovës-Srbisht nr. 2.pdf

Download (184kB) | Preview

Abstract or summary

Në penologjinë moderne dënimeve alternative u kushtohet kujdes i veçantë, karakterit të këtyre dënimeve në luftimin e kriminalitetit. Pra në trajtimet juridiko-penale, kriminologjike dhe penologjie, këto dënime zënë vend të posaçëm. Ekziston bindja e bazuar se me aplikimin e dënimeve alternative , ndikohet dukshëm në pengimin e disa formave të kriminalitetit në botën bashkëkohore.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Hoti, ArbenUNSPECIFIED
Mustafaj, ArbenUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Dënimet alternative dhe ekzekutimi i tyre sipas legjislacionit penal të kosovës
Translated title or reference: Alternativne kazne i njihovo izvršenje prema krivičnom zakonodavstvu kosova
Translated abstract or summary: U modernoj penologiji alternativnim kaznama se posvečuje posebna pažnja, karakteru ovih kazni u borbi protiv kriminala. Dakle, u krivično-pravnom, kriminološkom i penološkom tretiranju, ove kazne zauzimaju posebno mesto. Postoji zasnivano ubeđenje da primenom alternativnih kazni, značajno se utiče na sprečavanju nekih oblika kriminaliteta u savremenom svetu.
Keywords: E Drejta Penale = Criminal Law, Juridiksioni Penal = Criminal Jurisdiction
Subjects: Criminal Law
Criminal Law > CR5_Punishment & Sentencing
Date: 2012
Journal or publication title: Justicia
Number: 4
Page Range: pp. 16-28
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 18 May 2016 11:44
Last Modified: 18 May 2016 11:44
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/685

Actions (login required)

View Item View Item