Matja e Dënimit , Zbatimi dhe Qëllimi i Tij .

Xharra, Qazim and Seferi, Sanije (2011) Matja e Dënimit , Zbatimi dhe Qëllimi i Tij . Justicia (3). pp. 91-116.

[img]
Preview
PDF
Matja e dënimit, zbatim dhe qëllimi i tij_Shqip.pdf

Download (264kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Matja e dënimit, zbatim dhe qëllimi i tij_Serbisht.pdf

Download (257kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Matja e denimit , zbatimi dhe qëllimi i tij.pdf

Download (265kB) | Preview

Abstract or summary

Kodi Penal i Kosovës për çdo vepër penale të veçantë parashikon lartësinë e dënimit, pra kufirin me të lartë dhe më të ulët të llojit të dënimit që mund të jepet ndaj kryerësit të veprës penale. Për përcaktimin e lartësisë së dënimit ligjvënësi niset nga rrezikshmëria shoqërore që paraqet vepra penale konkrete, për të parandaluar kryerësin nga kryerja e veprave penale në të ardhmen, të bëjë rehabilitimin e tij dhe të përmbajë personat tjerë nga kryerja e veprave penale.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Xharra, QazimUNSPECIFIED
Seferi, SanijeUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Matja e Dënimit , Zbatimi dhe Qëllimi i Tij .
Translated title or reference: Measurement of Punishment , implementation and His purpose.
Translated abstract or summary: Kosovo Criminal Code envisages the degree of punishment for every specific criminal offense, thus the highest and the lowest threshold of the punishment which could be awarded to the perpetrators. To set the degree of the punishment, the lawmaker starts from the social danger that the concrete criminal offense represents, to prevent the perpetrator from committing criminal offenses in the future, to provide for his/her rehabilitation and to refrain other people from committing criminal offenses.
Keywords: E Drejta Penale = Criminal Law
Subjects: Criminal Law
Criminal Law > CR5_Punishment & Sentencing
Date: 2011
Journal or publication title: Justicia
Number: 3
Page Range: pp. 91-116
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 17 May 2016 13:31
Last Modified: 18 May 2016 09:16
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/673

Actions (login required)

View Item View Item