Disa aspekte praktike të seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin

Shala, Afrim (2016) Disa aspekte praktike të seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin. Opinio Juris (2). pp. 1-8.

[img]
Preview
PDF
Afrim shala-Shqip.pdf

Download (191kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Afrim Shala-serbisht.pdf

Download (266kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Isuf Sadiku-anglisht.pdf

Download (167kB) | Preview

Abstract or summary

Seanca për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin, është një seancë tejet e rëndësishme përmes së cilës mund të vërtetohet ndonjë fakt i cili ka ndikim në caktimin e llojit dhe të lartësisë së dënimit. Kjo seancë, mund të caktohet vetëm në rastet kur i pandehuri e ka pranuar fajësinë gjatë shqyrtimit fillestar dhe e njëjta mund të zbatohet vetëm pranë gjykatave themelore. Seanca për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin është një risi, ngase, për herë të parë është parashikuar në Kodin e Procedurës Penale.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Shala, AfrimUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Disa aspekte praktike të seancës për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin
Translated title or reference: Some practical aspects of the session for the verification of relevant facts regarding the punishment
Translated abstract or summary: The session for the verification of relevant facts regarding the punishment, is a session of an outmost importance through which a fact that has an impact on determining the kind and the height of the punishment can be verified. This session can be set only in cases when the accused has pleaded guilty during the initial hearing and the same can be applied only in basic courts. The session for the verification of relevant facts regarding the punishment is a novelty, because, for the first time it was foreseen in the Code of Criminal Procedure.
Keywords: Procesi Gjyqësor = Due Process
Subjects: Courts & Procedure
Criminal Law
Criminal Law > CR5_Punishment & Sentencing
Date: 2016
Journal or publication title: Opinio Juris
Number: 2
Page Range: pp. 1-8
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 05 Jul 2017 07:34
Last Modified: 05 Jul 2017 07:34
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/741

Actions (login required)

View Item View Item