Items where Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 58.

Article

Ibrahimi, Shpresa (2012) Intellectual property. Iliria International Review, 2 (1). pp. 202-215.

Azemi, Islam and Ymeri, Behar (2012) Adoptimi, me një vështrim të veçantë në të drejtën tonë. Justicia (4). pp. 260-270.

Kurtaj, Valon and Sejrani, Artan (2012) Deklarata e të pandehurit si provë në procedurën penale. Justicia (4). pp. 45-60.

Hoti, Arben and Mustafaj, Arben (2012) Dënimet alternative dhe ekzekutimi i tyre sipas legjislacionit penal të kosovës. Justicia (4). pp. 16-28.

Dervodeli, Valbona (2012) Dënimi, qëllimi dhe llojet. Justicia (4). pp. 246-253.

Xhemaili, Latif and Rama, Sabit (2012) E drejta e autorit. Justicia (4). pp. 226-239.

Sadikaj, Fitore (2012) E drejta e mbajtjes (ushqimisë) sipas legjislacionit në kosovë. Justicia (4). pp. 108-116.

Xhambazi, Minire (2012) Ekzekutimi i burgimit për të mitur. Justicia (4). pp. 240-245.

Hoti, Shasivar and Abdullahu-Sahiti, Sadije (2012) Ekzekutimi në llogarinë bankare: konfiskimi dhe bartja e shumës. Justicia (4). pp. 301-306.

Hamiti, Armend and Cacaj, Fatmire and Latifaj, Florent and Nikqi, Anita and Hoti, Arben and Mustafaj, Arben (2012) Justicia. Justicia (4). pp. 7-372.

Book Section

Miftari, Bajram (2012) Adoptimi i fëmijëve. In: Adoptimi i fëmijëve. UNSPECIFIED.

Sahiti, Jahë (2012) Imuniteti parlamentar. In: Imuniteti parlamentar. Libri shkollor, Prishtinë.

(2012) Kontratat. In: UNSPECIFIED, (ed.) Kontratat. UNSPECIFIED, Prishtinë.

Murphy, Peter (2012) Murphy për provën. In: Murphy për provën. UNSPECIFIED.

Maqedonci, Qemail (2012) Praktikumi për nevoja afariste. In: Praktikumi për nevoja afariste,. UNSPECIFIED.

Gashi, Haxhi and Aliu, Abdulla and Vokshi, Adem (2012) Komentar i Ligjit Nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës. In: Komentar i Ligjit Nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës. GIZ, Prishtinë, pp. 1-714.

Book or Thesis

Losy, Oskar (2012) Right to legal assistance in EU criminal proceedings : Dissertation submitted to obtain the degree of Master of Advanced Studies in European Law. Universiteitsbibliotheek Gent, Belgium.

Crawford, James R. (2012) Brownlie's principles of public international law (8th edition). Oxford University Press, Oxford. ISBN 9780199699698

Morina, Iset and Nikqi, Selim (2012) Komentar - Ligji për procedurën kontestimore. GIZ, Prishtinë.

Gashi, Haxhi and Aliu, Abdulla and Vokshi, Adem (2012) Komentar Ligji Nr. 2004/32 për familjen i Kosovës. GIZ, Prishtinë.

Teaching Material

Lushta, Nesrin and Kadiu, Fllanza and Rasimi, Rasim and Hoxha, Mehreme and Sadiku, Isuf and Shala, Afrim and Maliqi, Agim and Çerkini, Burim (2012) Kodi i drejtësisë për të mitur moduli trajnues. [Teaching Material]

UNSPECIFIED (2012) Faculty handbook. [Teaching Material]

Law or legal document

Assembly of Kosovo (2012) Ligj për marrëdhëniet e detyrimeve. [Law or legal document]

Court Decision

Supreme Court of Kosovo (2012) A-A.nr.72/2012. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Qëndrim Parimor – Prokurori nuk është i lidhur me afatin tremujor për paraqitjen e kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Qëndrim Parimor – Vendimi i Këshillit të Pavarur mbikëqyrës të Kosovës, që ka të bëjë me kthimin e punëtorit në vendin e punës, nuk paraqet titull përmbarues për gjykatën. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Qëndrim Parimor – Vepra penale e fyerjes nga neni 187 dhe vepra penale e shpifjes nga neni 188 janë dekriminalizuar nga momenti i hyrjes në fuqi të Ligjit Civil Kundër Fyerjes dhe Shpifjes. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.234/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.34/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr. 344/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.226/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) QAp.nr.321/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.134/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Api.nr.10/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.24/2012. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ae.nr.113/2009. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.348/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.32/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) AP.nr.284/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) AP.nr.483/2011. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Rev.nr.12/2010. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Ap.nr.35/2012. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Ndryshohet Mendimi Juridik i datës 23.01.2011 lidhur me rrezikun për pasurinë e një rëndësie thelbësore. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Kundër aktvendimit me të cilin gjyqtari për konfirmim ka konfirmuar aktakuzën, i akuzuari ka të drejtë ankese. [Court Decision]

Supreme Court of Kosovo (2012) Mendim Juridik – Ekzekutimi i dënimit me burg nuk mund të fillojë, nëse ka arritur afati absolut i parashkrimit. [Court Decision]

Newsletter

Kosovo Judicial Institute (2012) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2012) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2012) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2012) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2012) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2012) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2012) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2012) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2012) Buletini. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2012) Buletini. [Newsletter]

Report

UNSPECIFIED (2012) Raporti i IGJK-se. [Report]

UNSPECIFIED (2012) Raporti vjetor 2012. [Report]

Other

Maliqi, Agim and Sadiku, Isuf and Çerkini, Burim and Ismajli, Fatime and Mustafa, Armen and Kelemndi, Bajram and Vërbovci, Fahredin and Zekaj, Yll (2012) Protokoll i Përbashkët Referues për Institucionet e Drejtësisë për Fëmijë. Instituti Gjyqësor i Kosovës.

This list was generated on Sat Jan 22 09:02:35 2022 CET.