Ekzekutimi i burgimit për të mitur

Xhambazi, Minire (2012) Ekzekutimi i burgimit për të mitur. Justicia (4). pp. 240-245.

[img]
Preview
PDF
Ekzekutimi i burgimit për të mitur_Ship, nr. 18.pdf

Download (115kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Ekzekutimi i burgimit për të mitur_Serbisht, nr. 18..pdf

Download (141kB) | Preview

Abstract or summary

Burgimi për të mitur është lloj i posaçëm i dënimit që mund të shqiptohet ndaj kryesve të mitur të veprave penale. Ky dënim mund të shqiptohet vetëm përjashtimisht dhe për llojet e veprave penale shumë të rënda të kryera nga të miturit. Sipas nenit 29 të Kodit të Drejtësisë për të Mitur, qëllimi i burgimit për të mitur është që të kontribuohet në rehabilitimin dhe në zhvillimin e kryerësit të mitur, veçanërisht në edukimin e të miturit, edukimin e specializuar, aftësimin dhe zhvillimin e duhur profesional të tij

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Xhambazi, MinireUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Ekzekutimi i burgimit për të mitur
Translated title or reference: Izvrsenje maloletnickog zatovra
Translated abstract or summary: Maloletnički zatvor je poseban tip kazne koja se može izreći maloletnim učiniocima krivičnih dela. Ova kazna može iskljucivo da se izreće samo u izuzetnim slučajevima za teška krivična dela počinjenih od strane maloletnika. Shodno članu 29 Zakona Maloletničkom Pravu, svrha maloljetničkog zatvora je da rehabilitacija i pravilan razvoj maloletnih prestupnika, posebno u obrazovanju maloletnika, specijalizovano obrazovanje, obuke i njegovo stručno usavršavanje.
Keywords: Të Miturit = Minors, Burgosja = Incarceration
Subjects: Courts & Procedure
Criminal Law
Criminal Law > CR4_Juvenile Justice
Criminal Law > CR6_Prison & Prisoners
Date: 2012
Journal or publication title: Justicia
Number: 4
Page Range: pp. 240-245
Publisher: insti
Date Deposited: 18 May 2016 13:10
Last Modified: 18 May 2016 13:10
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/689

Actions (login required)

View Item View Item