Ekzekutimi në llogarinë bankare: konfiskimi dhe bartja e shumës

Hoti, Shasivar and Abdullahu-Sahiti, Sadije (2012) Ekzekutimi në llogarinë bankare: konfiskimi dhe bartja e shumës. Justicia (4). pp. 301-306.

[img]
Preview
PDF
Ekzekutimi i masave edukative_shqip, nr. 27.pdf

Download (168kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Ekzekutimi i masave edukative_sebisht, nr. 27..pdf

Download (167kB) | Preview

Abstract or summary

Për të vendosur mbi propozimin për përmbarim për ekzekutimin e kërkesës në të holla kompetente është gjykata ku debitori e ka vendbanimin, nëse nuk i dihet vendbanimi i debitorit atëherë mund të merret për bazë vendqëndrimi i tij, andaj në paragrafin e me sipër cituar vlejnë dispozita ligjore edhe për zbatimin e përmbarimit edhe ndaj personave juridik, konkretisht aty ku gjendet selia e debitorit është kompetente gjykata për të vendosur në çështjen përmbarimore andaj sipas dispozitave ligjore për caktimin e kompetencës tokësore merret për bazë edhe filial e personit juridik ku të gjitha janë të rregulluara me dispozita ligjore të nenit 91 LPP

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Hoti, ShasivarUNSPECIFIED
Abdullahu-Sahiti, SadijeUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Ekzekutimi në llogarinë bankare: konfiskimi dhe bartja e shumës
Translated title or reference: Izvrsenje sa bankovnih racuna: konfiskacija i prenos iznosa
Translated abstract or summary: Da odluči o predlogu za izvršenje za sprovođenje tražnje za novcem u sudu , gdedužnik ima prebivalište nije poznato, akodužnik može da bude odveden u rezidenciji njegovog baze, tako da je u stavu citirane odredbe se primenjuju izvršenje i sprovođenje pravnih lica, odnosno gde se dužnik nalazi sedište nadležnog suda da odluči izvršenje izdanja dakle po zakonu za određivanje mesne nadležnosti prevladati podružnica pravnog lica čak i tamo gde svi su regulisani Odredbe člana 91 ZIP
Keywords: Procedura Civile = Civil Procedure
Subjects: Courts & Procedure
Courts & Procedure > LP5_Recognition & Enforcement of Judgments
Civil Law
Date: 2012
Journal or publication title: Justicia
Number: 4
Page Range: pp. 301-306
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 19 May 2016 09:00
Last Modified: 19 May 2016 09:00
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/690

Actions (login required)

View Item View Item