Komentar i Ligjit Nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës

Gashi, Haxhi and Aliu, Abdulla and Vokshi, Adem (2012) Komentar i Ligjit Nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës. In: Komentar i Ligjit Nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës. GIZ, Prishtinë, pp. 1-714.

[img]
Preview
PDF
KOMENTAR-Ligji per familjen i Kosoves.pdf

Download (4MB) | Preview

Abstract or summary

Komentari ofron sqarime dhe shtjellime të neneve të ligjit si dhe jep udhëzime për zbatimin e drejtë dhe adekuat të tij, sipas teorisë dhe praktikës vendore dhe ndërkombëtar, duke mos lënë anash edhe të arriturat juridike në këtë drejtim. Gjithashtu, ky komentar do të ndihmojë profesionistët e fushës juridike në institucionet e Kosovës, që nga Ministria, Gjykatat, Prokuroritë, Fakultetin juridik si dhe të gjithë bashkëpunëtorët profesionalë në kryerjen e detyrave të tyre gjatë zbatimit dhe kuptimit të drejtë të këtij ligji. Kjo do t’i kontribojë krijimit të sigurisë juridike, mbrojtjes së interesave të palëve në procedurë si dhe ngritjen e besueshmërisë së qytetarëve në institucionin e Drejtësisë.

Item Type: Book Section
Authors:
AuthorsEmail
Gashi, HaxhiUNSPECIFIED
Aliu, AbdullaUNSPECIFIED
Vokshi, AdemUNSPECIFIED
Title or reference: Komentar i Ligjit Nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës
Translated title or reference: Law commentary No. 2004/32 Family Kosovo 2004/32
Keywords: Marrëdhëniet Familjare = Domestic Relations, E Drejta Familjare = Family Law
Subjects: Civil Law
Date: December 2012
Title of Book: Komentar i Ligjit Nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës
Page Range: pp. 1-714
Place of Publication: Prishtinë
Publisher: GIZ
Date Deposited: 03 Sep 2015 06:44
Last Modified: 03 Sep 2015 06:44
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/513

Actions (login required)

View Item View Item