Items where Subject is "Commercial Law"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 20.

Article

Bahtiri, Bedri and Qerimi, Islam (2014) Mediation as a way of alternative resolution of disputes in Kosovo. Iliria International Review, 7 (1). pp. 291-322.

Mustafa, Hajrullah (2015) Ndërmjetësimi në sistemin e drejtësisë së Republikës se Kosovës dhe efektshmeria pozitive e tij. Opinio Juris.

Nuredini, Sylejman (2016) Shkoqitja e disa dilemave dhe paqartësive lidhur me konstituimin e hipotekës dhe sistemit kamator. Opinio Juris (2). pp. 19-36.

Book Section

(2012) Kontratat. In: UNSPECIFIED, (ed.) Kontratat. UNSPECIFIED, Prishtinë.

Maqedonci, Qemail (2012) Praktikumi për nevoja afariste. In: Praktikumi për nevoja afariste,. UNSPECIFIED.

Book or Thesis

Dauti, Nerxhivane and Berisha, Ruzhdi and Vokshi, Adem and Aliu, Abdulla (2013) Komentar-Ligji mbi marëdhënjet e detyrimeve, Libri 1. Projekti për Sundimin e Ligjit, Programi Zhvillimor i Kombeve të Bashkuara, (UNDP) misioni në Kosovë, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, Prishtinë.

Dauti, Nerxhivane and Berisha, Ruzhdi and Vokshi, Adem and Aliu, Abdulla and Blakaj, Sefadin (2013) Komentar-Ligji mbi marëdhënjet e detyrimeve, Libri 2. Projekti për Sundimin e Ligjit, Programi Zhvillimor i Kombeve të Bashkuara, (UNDP) misioni në Kosovë, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, Prishtinë.

UNSPECIFIED, ed. (2014) E drejta ekonomike-administrative- Ligjet e aplikueshme në Kosovë. UNSPECIFIED.

Teaching Material

Bajrami, Arsim and Shala, Xhavit and Hasani, Fejzullah and Mushkolaj, Gjyljeta and Vokshi, Adem and Sejdiu, Suzana and Bexheti, Meleqe and Batalli, Mirlinda and Pepaj, Islam (2015) Doracak për përgatitjen e Provimit të Jurisprudencës. [Teaching Material]

Sylejmani, Shukri and Peci, Enver and Tutuli, Mahir (2017) E drejta civile, administrative dhe ekonomike. [Teaching Material]

Llulluni, Gëzim and Hyseni, Ramë and Zogaj, Albert and Pasuli, Kujtim and Lazic, Nenad and Avdiu, Gani and Kelmendi, Isa and Ademaj, Qerim and Haxhaj, Rafet and Shala, Hasan and Rexhepi, Fejzullah and Shala, Isa and Tutuli, Mahir and Kuqi, Ramiz and Namani, Ragip (2019) Praktika e Gjykatës së Apelit e Fokusuar në çështjet e kthyera në rishqyrtim. [Teaching Material]

UNSPECIFIED (2021) Manual për Gjyqtarë LIGJI PËR FALIMENTIMIN NË KOSOVË. [Teaching Material]

UNSPECIFIED (2021) Manual për Administratorët e Falimentimit LIGJI PËR FALIMENTIMIN NË KOSOVË. [Teaching Material]

Bajrami, Ilmi (2022) Kontrolli Gjyqësor ndaj vendimeve të Agjencisë që krijohen nga procesi i privatizimit dhe likuidimit. [Teaching Material]

Sylejmani, Sahit (2022) Roli i Agjencisë dhe procesi i privatizimit-likuidimit të Ndërmarrjeve shoqërore nga AKP-ja. [Teaching Material]

Bardiqi, Ramush (2022) Aplikimi i Kodit Doganor dhe i Akcizave të Kosovës. [Teaching Material]

Court Decision

Supreme Court of Kosovo (2014) Mendim Juridik – kompetenca për të vendosur lidhur me prapsim, ankesë, parregullsi në procedurën përmbaruese... [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim për papranueshmëri në Rastin Nr. KI86/15, Parashtrues Armond Morina. [Court Decision]

Newsletter

Supreme Court of Kosovo (2004) Gjykata Supreme e Kosovës - Buletini i praktikës gjyqësore 2004-2005. [Newsletter]

Kosovo Judicial Institute (2015) Buletini. [Newsletter]

This list was generated on Mon Apr 15 02:08:03 2024 CEST.