Ndërmjetësimi në sistemin e drejtësisë së Republikës se Kosovës dhe efektshmeria pozitive e tij

Mustafa, Hajrullah (2015) Ndërmjetësimi në sistemin e drejtësisë së Republikës se Kosovës dhe efektshmeria pozitive e tij. Opinio Juris.

[img]
Preview
PDF
Ndërmjetësimi-shqip.pdf

Download (437kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Ndërmjetësimi_SRB.pdf

Download (584kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Ndërmjetësimi-ang.pdf

Download (384kB) | Preview

Abstract or summary

Forma më themelore e zgjedhjes së kontestit është ajo e negocimit, që kryesisht përfshinë diskutimet në mesë te palëve të interesuara me qëllim të pajtimit të mendimeve të ndryshme, apo së paku te kuptojnë qëndrimet e ndryshme të cilat ata i kanë. Kështu, në një kuptim të përgjithshëm, ndërmjetësimi mund te përkufizohet si “negocim i kryer me ndihmën e palës së tretë”. Me fjalë tjera, ndërmjetësimi është një veprimtari jashtëgjyqësore qe realizohet nga një person i tretë (ndërmjetësi) për zgjedhje të mosmarrëveshjeve ndër mjetë subjekteve të së drejtës në pajtim me kushtet e parashikuara me ligj.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Mustafa, HajrullahUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Ndërmjetësimi në sistemin e drejtësisë së Republikës se Kosovës dhe efektshmeria pozitive e tij
Translated title or reference: Mediation of justice system in Republic of Kosovo and its positive effectivness
Translated abstract or summary: The most basic form of the dispute settlement is that of negotiation, which mainly includes discussions between the interested parties with the purpose of conciliation of different opinions, or at least to understand different attitudes of the parties. Based on this, and in general terms, mediation can be defined as “negotiation concluded with the support of the third party”. Saying in other words, mediation is an extra-judicial action which is realized by a third person (mediator) for the settlement of the disputes between law subjects in accordance with the conditions foreseen by law.
Keywords: Negocimi = Negotiation
Subjects: Criminal Law
Commercial Law
Civil Law
Date: 2015
Journal or publication title: Opinio Juris
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 15 Jan 2016 13:58
Last Modified: 15 Jan 2016 13:58
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/567

Actions (login required)

View Item View Item