Roli i Agjencisë dhe procesi i privatizimit-likuidimit të Ndërmarrjeve shoqërore nga AKP-ja

Sylejmani, Sahit (2022) Roli i Agjencisë dhe procesi i privatizimit-likuidimit të Ndërmarrjeve shoqërore nga AKP-ja. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF (Modul)
Roli i Agjencisë dhe procesi i privatizimit-likuidimit të NSH-ve (1).pdf

Download (738kB) | Preview

Abstract or summary

Në këtë prezantim lidhur me këtë temë do të jepet një vështrim lidhur me autorizimet ligjore të AKP-së në procesin e privatizimit dhe të likuidimit të NSH-vë, pataj për likuidimin si proces administrativ, trajtimin e kërkesave kreditore pranë Autoritetit të Likuidimit të NSH-ve, pastaj do të paraqitet një vështrim për aprovimin dhe refuzimin e kërkesave pranë AKP-së, si dhe procedurat e më tejme të shqyrtimit të kërkesave pranë DHPGJS-së. Prezantimi do të përfshinë procedurën administrative pranë Autoritetit të Likuidimit të AKP-së dhe procedurën gjyqësore pranë DHPGJS-së, të cilën kreditori i supozuar ndaj NSH-së është i obliguar ti ndjek në bazë të ligjit të AKP-së dhe Shtojcës së tij dhe LDHP-së, për të realizuar kërkesën e paraqitur ndaj NSH-së në likuidim. Qëllimi i këtij prezantimi por edhe i diskutimeve që do të bëhen lidhur me këtë temë, është ndërtimi i një metodologjie të avancuar të interpretimit dhe implementimit të dispozitave të ligjit të AKP-së dhe shtojcës së tij dhe LDHP-së, që e rregullojnë procedurën e likuidimit.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Sylejmani, SahitSahit.Sylejmani@gjyqesori-rks.org
Corporate Authors: Academy of Justice
Title or reference: Roli i Agjencisë dhe procesi i privatizimit-likuidimit të Ndërmarrjeve shoqërore nga AKP-ja
Translated title or reference: Roli i Agjencisë dhe procesi i privatizimit-likuidimit të Ndërmarrjeve shoqërore nga AKP-ja
Keywords: Agjencia = Agency, Privatizimi = Privatization
Subjects: Courts & Procedure
Commercial Law
Commercial Law > LK10_Other topics
Date: 19 May 2022
Publisher: Akademia e Drejtësisë
Date Deposited: 13 Feb 2023 07:07
Last Modified: 13 Feb 2023 07:07
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/823

Actions (login required)

View Item View Item