Shkoqitja e disa dilemave dhe paqartësive lidhur me konstituimin e hipotekës dhe sistemit kamator

Nuredini, Sylejman (2016) Shkoqitja e disa dilemave dhe paqartësive lidhur me konstituimin e hipotekës dhe sistemit kamator. Opinio Juris (2). pp. 19-36.

[img]
Preview
PDF
Sylejman Nuredini-shqip.pdf

Download (301kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Sylejman Nuredini-serbisht.pdf

Download (429kB) | Preview
[img]
Preview
PDF
Sylejman Nuredini-anglisht.pdf

Download (223kB) | Preview

Abstract or summary

Në praktikën gjyqësore, në gjyqësorin e Republikës së Kosovës, dendur paraqiten vështirësitë, paqartësitë dhe rrjedhimisht dilemat përkitazi interpretimit dhe implementimit të dispozitave ligjore të LMD-së që i referohen efekteve juridike të kamatave kontraktore, caktimin rrjedhimisht parashikimin e kamatave të vonesës apo të ashtuquajtura kamatave ndëshkuese, cilësimin dhe trajtimin e kamatave me fajde duke iu qasur në mënyrë kritike dhe kreative nga aspekti i koherencës dhe korrelacionit sikundër me dispozitat e LMD-së ashtu edhe dispozitat tjera koresponduese e sidomos të atyre të LPP-së. Me interes të veçantë është edhe shkoqitja nga aspekti i këndvështrimit të praktikës gjyqësore të qëndrueshme juridike të kontraktimit apo vendimmarrjes kumulative të kontratave kontraktuale dhe të vonesës.

Item Type: Article
Authors:
AuthorsEmail
Nuredini, SylejmanUNSPECIFIED
Corporate Authors: Kosovo Judicial Institute
Title or reference: Shkoqitja e disa dilemave dhe paqartësive lidhur me konstituimin e hipotekës dhe sistemit kamator
Translated title or reference: The explanation of some dilemmas and uncertainties about the establishment of mortgage and the interest system
Translated abstract or summary: In judicial practice in the judicial system of the Republic of Kosovo, difficulties and uncertainties are densely presented, and consequently there are dilemmas about the interpretation and implementation of legal provisions of LOR that refer to judicial effects of the contractual interests, defining or prediction of late interests or the so called penalty interest, qualification and treatment of usurious interests by approaching them in a critical and creative way from the aspect of coherency and correlation as with the provisions of LOR so as with other corresponding provisions especially those of LEP. Of special interest is also the explanation from the aspect of the sustainable judicial practice perspective of cumulative decision making or contracting of contractual contracts and delays.
Keywords: Detyrimet = Obligations, kamatat
Subjects: Commercial Law
Civil Law
Date: 2016
Journal or publication title: Opinio Juris
Number: 2
Page Range: pp. 19-36
Publisher: Instituti Gjyqësor i Kosovës
Date Deposited: 05 Jul 2017 08:09
Last Modified: 05 Jul 2017 08:09
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/743

Actions (login required)

View Item View Item