Items where Subject is "Human Rights > LH1_Fundamental Rights and Freedoms"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items at this level: 13.

Article

Yoo, John C. (2000) Kosovo War Powers and the Multilateral Future. University of Pennsylvania Law Review, 148 (5). pp. 1673-1732.

Hoxha, Diellza and Metaj, Servet (2011) Konventa evropiane për mbrojtjen e të Drejtave të njeriut dhe të lirive themelore . Justicia (3). pp. 43-51.

Sinjari, Stavri and Balla, Rezana (2013) The right to life. Iliria International Review, 5 (1). pp. 237-252.

Book or Thesis

Bianku, Ledi and Kumbaro, Odeta (2017) Jurisprudenca e Gjykatës së Strasburgut- botimi i katërt. Qendra Europiane me mbështetjen e Mbretërisë së Holandës, Tiranë. ISBN 978-9928-4432-4-3

Teaching Material

UNSPECIFIED (2016) Doracakë i rasteve kryesore të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut. [Teaching Material]

McGonagle, STarlach and McGonagle, Marie and Ó Fathaigh, Ronan (2018) Liria e shprehjes dhe fyerja. [Teaching Material]

Istrefi, Remzije and Qerimi, Qerim and islami, Iliriana (2018) Të Drejtat e Njeriut sipas Jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. [Teaching Material]

Law or legal document

Council of Europe (1950) Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms (ECHR), 4. November 1950. [Law or legal document]

Court Decision

European Court of Human Rights (1961) Case of Lawless v. Ireland (no. 3) (Application no. 332/57), 1. July 1961. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2009) Case of A. and others v. The United Kingdom (Application no. 3455/05), 19. February 2009. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2009) Case of Bitiyeva and others v. Russia (Application no. 36156/04), 23. April 2009. [Court Decision]

European Court of Human Rights (2010) Case of Taxquet v. Belgium (Application no. 926/05). [Court Decision]

Constitutional Court of Kosovo (2015) Aktvendim per papranueshmeri ne Rastin Nr. KI83/15 Parashtrues Shefqet Mehmetukaj. [Court Decision]

This list was generated on Tue Apr 23 13:41:56 2024 CEST.