Doracakë i rasteve kryesore të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut

UNSPECIFIED (2016) Doracakë i rasteve kryesore të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut. [Teaching Material]

[img] PDF
Doracak i Rasteve Kryesore të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut.pdf - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (14MB)

Abstract or summary

Respektimi dhe garantimi i të drejtave të njeriut në përputhje me Konventën Evropiane për të Drejta e Njeriut dhe Standardet e Gjykatës Evropiane për të Drejta e Njeriut është parakusht në integrimin evropian të Kosovës dhe demokratizimin domethënës të saj. Bazuar në nenin 22 dhe 53 të Kushtetutës së Kosovës, Konventa zbatohet drejtpërdrejte në Kosovë, ka prioritet në rast konflikti me dispozitat ligjore vendore dhe gjykatat vendore janë të obliguara që rastet e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore t’i interpretojnë në harmoni me vendimet gjyqësore të GJEDNJ-së.

Item Type: Teaching Material
Corporate Authors: Fondacioni Thomson
Title or reference: Doracakë i rasteve kryesore të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut
Translated title or reference: Manual of main cases of the European Court on Human Rights
Translated abstract or summary: Respecting and guaranteeing human rights in compliance with the European Convention on Human Rights and standards of the European Court of Human Rights is a precondition for Kosovo's European integration and its meaningful democratization. Based on Article 22 and 53 of the Constitution of Kosovo, the Convention is directly applied in Kosovo, it has a priority in case of conflict with local legal provisions and local courts are obliged to interpret cases of human rights and fundamental freedoms in compliance with judicial decisions of ECHR.
Keywords: Gjykata Europiane e të Drejtave të Njeriut = European Court of Human Rights (ECtHR), Praktika = Practice
Subjects: Human Rights
Human Rights > LH1_Fundamental Rights and Freedoms
EU Law
Date: May 2016
Publisher: Fondacioni Thomson
Date Deposited: 20 May 2016 11:24
Last Modified: 20 May 2016 11:24
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/692

Actions (login required)

View Item View Item