Të Drejtat e Njeriut sipas Jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut

Istrefi, Remzije and Qerimi, Qerim and islami, Iliriana (2018) Të Drejtat e Njeriut sipas Jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. [Teaching Material]

[img]
Preview
PDF
Te drejtat e njeriut sipas jurisprudencës së GJEDNJ-së me balline faqja e pare dhe e fundit.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract or summary

Vëllimi në fjalë, përmban raste nga praktika gjyqësore e GjEDNj që ndërlidhen me zbatimin e të drejtave të njeriut për të gjitha nenet respektive të KEDNJ, duke filluar që nga e drejta në jetë; e drejta për respektimin e jetës private dhe familjare, liria e shprehjes, e drejta për të mos iu nënshtruar torturës apo trajtimit çnjerëzor; e drejta për tubim; të drejtat procedurale të personave të akuzuar apotë burgosur dhe një numër i gjerë të drejtash themelore dhe procedurale që burojnë nga Konventa. Kjo përmbledhje, megjithatë nuk përmban raste nga jurisprudenca e GjEDNJ bazuar në protokollet shtesë.

Item Type: Teaching Material
Authors:
AuthorsEmail
Istrefi, RemzijeUNSPECIFIED
Qerimi, QerimUNSPECIFIED
islami, IlirianaUNSPECIFIED
Corporate Authors: Academy of Justice
Title or reference: Të Drejtat e Njeriut sipas Jurisprudencës së Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut
Translated title or reference: Human Rights under the jurisprudence of the European Court of Human Rights
Keywords: Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Fundamentale = Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950), Permbledhjet/Klasifikimet = Digests, Praktika = Practice
Subjects: Human Rights
Human Rights > LH1_Fundamental Rights and Freedoms
Human Rights > LH2_Freedom of Religion
Human Rights > LH3_Freedom of Speech
Human Rights > LH4_Discrimination
Human Rights > LH5_Refugee Law
Human Rights > LH6_Rights of the Child
Human Rights > LH7_Practice of Human Rights
Human Rights > LH8_Other topics
Date: 2018
Publisher: Akademia e Drejtësisë e Kosovës
Date Deposited: 21 Oct 2019 08:45
Last Modified: 21 Oct 2019 08:45
URI: http://jus.igjk.rks-gov.net/id/eprint/783

Actions (login required)

View Item View Item